KarieraZarządzanie Reputacją

Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z księgowości, na które musisz się przygotować

0
accountancy

Oto wybrane przez nas Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z księgowości, na które musisz się przygotować. Ta kompleksowa lista pytań na rozmowę kwalifikacyjną z zakresu księgowości pomoże ci się przygotować i wywrzeć dobre wrażenie.

W tym artykule:

1. Czy kiedykolwiek stworzyłeś własny proces księgowania?

Księgowość jest ważną rolą w firmie, a wiele z nich poszukuje innowatorów. Pracodawcy chcą osób, które potrafią aktywnie ulepszać istniejące procesy księgowe. Pytanie takie jak to pozwala ankieterom sprawdzić, czy kandydat ma kreatywny umysł i umiejętności rozwiązywania problemów, aby zająć się sprawami firmy.

Zastanów się nad swoim doświadczeniem i podaj szczegóły dotyczące stworzonych przez Ciebie procesów. Podkreśl, jakie korzyści przyniosły one poprzednim pracodawcom. Jeśli nie masz bezpośredniego przykładu, możesz opowiedzieć o tym, jak zmieniałeś i usprawniałeś procesy w celu poprawy wydajności.

2. Czy możesz podać przykład złożonego problemu księgowego, który rozwiązałeś i jak to zrobiłeś?

To pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu księgowości ma na celu sprawdzenie umiejętności rozwiązywania problemów. Aby odnieść sukces jako księgowy, musisz regularnie radzić sobie ze złożonymi wyzwaniami. Twoja odpowiedź jest okazją do udowodnienia, że nie boisz się przeszkód i masz wrodzone umiejętności, aby przezwyciężyć wszystko.

W miarę możliwości podawaj przykłady z życia wzięte. Wyjaśnij problem, wyjaśnij, co zrobiłeś i podkreśl pozytywny rezultat, który nastąpił po jego rozwiązaniu.

3. Czy możesz podać przykład sytuacji, w której zapewniłeś klientowi wyjątkową obsługę?

Większość ludzi uważa, że księgowość to przede wszystkim umiejętności techniczne i wiedza. Chociaż są to ważne czynniki sukcesu, musisz także zapewnić doskonałą obsługę klienta. To pytanie ma na celu pokazanie, że wiesz, jak wchodzić w interakcje z klientami, jednocześnie dbając o ich potrzeby. Należy pamiętać, że czasami mamy również klientów wewnętrznych.

Zastanów się nad swoimi najlepszymi momentami w obsłudze klienta i porozmawiaj o tym, kiedy wyszedłeś poza potrzeby klienta.

4. Co przyciągnęło Cię do naszej firmy księgowej?

To pytanie usłyszysz niezależnie od stanowiska, o które się starasz. Pracodawcy chcą wiedzieć, dlaczego chcesz pracować w ich firmie. Twoja odpowiedź ujawnia Twoje motywacje i pokazuje, że zrobiłeś swoje badania.

Przed rozmową dowiedz się jak najwięcej o firmie. Znajdź kilka kluczowych punktów, które początkowo zmusiły Cię do spełnienia wymagań. Może to być misja firmy, jej podejście do księgowości itp.

5. Czy możesz podzielić się swoim doświadczeniem w opracowywaniu lub śledzeniu wskaźników biznesowych?

Jako księgowy będziesz współpracować z firmami w celu śledzenia wielu kluczowych wskaźników. Może to obejmować monitorowanie marż brutto lub śledzenie kosztów pozyskiwania nowych klientów, a wiedza o tym, jak monitorować te wskaźniki, jest niezbędna.

Menedżerowie ds. rekrutacji zadają to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu księgowości, aby ocenić zrozumienie tych krytycznych umiejętności. Chcą wiedzieć, że dobrze rozumiesz wskaźniki biznesowe i nie będziesz mieć problemów z wykonaniem odpowiedniej pracy.

6. Jeśli chodzi o oprogramowanie księgowe, czy przywiązujesz większą wagę do kosztów czy funkcjonalności?

Dostępnych jest wiele rodzajów oprogramowania księgowego. Najlepszym sposobem na odpowiedź na to pytanie jest podkreślenie, że koszt nie ma znaczenia. zawsze odzwierciedlają funkcjonalność i wydajność. Chociaż możesz mieć swoje preferencje, menedżerowie ds. rekrutacji chcą usłyszeć odpowiedzi, które podkreślają zarówno koszty, jak i funkcjonalność.

Na przykład, można mówić o znaczeniu znalezienia oprogramowania, które pasuje do budżetu i spełnia podstawowe potrzeby firmy.

7. Jakie metody stosujesz do oceny wiarygodności otrzymywanych danych finansowych?

Takie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu księgowości daje ankieterom lepszy wgląd w Twoje standardy. Wyższe standardy wydajności są zawsze preferowane!

Zastanów się, w jaki sposób oceniasz dane finansowe. Być może masz procesy redukujące błędy i utrzymujące dobrą kontrolę jakości. Bez względu na wszystko, porozmawiaj o tym i podkreśl znaczenie niezawodności.

Twoim celem jest wykazanie się dużą dbałością o szczegóły i dokładnością.

8. Jak zdefiniowałbyś kapitał obrotowy?

To pytanie wydaje się proste, ale jest to coś, o co pytają ankieterzy, aby ocenić Twoje zrozumienie rachunkowości. To prosta definicja, ale możesz podać przykłady, aby w pełni pokazać swoją wiedzę.

Krótko mówiąc, kapitał obrotowy odnosi się do pieniędzy, które firma ma do wykorzystania na codzienne wydatki. To ogólne aktywa firmy pomniejszone o jej bieżące zobowiązania.

9. Jak odróżnić audyt od księgowości?

Oto kolejne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej dla księgowych, które pozwala wykazać się zrozumieniem tej branży. Chociaż księgowość i audyt są ważne, są to dwa różne procesy.

Księgowość to ciągły proces, który obejmuje śledzenie transakcji i przygotowywanie sprawozdań finansowych. Audyt przychodzi później. Jest to okresowy proces, który obejmuje krytyczne badanie sprawozdań finansowych w celu zweryfikowania ich dokładności.

10. Czy kiedykolwiek byłeś mentorem innego księgowego?

Nie ma lepszego sposobu na doskonalenie własnych umiejętności niż mentoring innych. Pracodawcy uwielbiają słyszeć, że kandydaci mają doświadczenie w mentoringu. Nie tylko oznacza to, że ich umiejętności są doskonałe, ale także pokazuje, że wiedzą, jak pracować z innymi.

Porozmawiaj o poprzednich doświadczeniach mentorskich i pochyl się nad tym, co zrobiłeś, aby pomóc osobie, która cię obserwowała. Jeśli nie masz żadnego doświadczenia, bądź szczery. Możesz omówić moment, w którym ktoś był twoim mentorem.

11. Czy możesz wyjaśnić kluczowe różnice między rachunkowością kasową i memoriałową?

Te formy rachunkowości różnią się tym, co uwzględnia się w sprawozdaniach finansowych i procesach monitorowania.

W przypadku rachunkowości memoriałowej uwzględnia się środki, których firma jeszcze nie otrzymała. Firma może akceptować odroczone płatności. W rachunkowości memoriałowej uwzględnia się wszystko, co jest należne firmie, nawet jeśli otrzyma to później.

Rachunkowość kasowa nie uwzględnia tych odroczonych płatności. Nie są one liczone jako przychód, dopóki firma nie ma gotówki w kasie.

12. Opowiedz mi o sytuacji, w której wspierałeś pracę zespołową i współpracę w miejscu pracy?

Praca zespołowa jest ważna w świecie księgowości. Menedżerowie ds. rekrutacji zadają to pytanie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pracujesz z innymi i co robisz, aby wspierać współpracę.

Zastanów się nad przeszłymi doświadczeniami i podaj prawdziwy przykład. Możesz omówić, jakie kroki podejmujesz, aby włączyć innych, jak poprawiasz komunikację między członkami zespołu, znaczenie aktywnego słuchania itp.

13. Jak pracujesz, aby zminimalizować błędy ludzkie?

Podobnie jak pytanie o wiarygodność danych finansowych, to pytanie pomaga pracodawcom ocenić Twoją dbałość o szczegóły. W księgowości błędy ludzkie mogą być szkodliwe.

Najlepszym sposobem na udzielenie odpowiedzi jest podkreślenie swoich umiejętności organizacyjnych i zrozumienia kontroli wewnętrznej. Możesz omówić ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) i omówić swoje kroki w celu maksymalnego ograniczenia błędów.

14. Jak ocenić, czy firma jest w stanie wywiązać się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań?

Oto kolejne pytanie sprawdzające umiejętności i wiedzę z zakresu rachunkowości.

Najlepszym sposobem na określenie, czy firma może wywiązać się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań, jest przyjrzenie się jej kapitałowi obrotowemu. Wskaźnik ten, znany również jako wskaźnik bieżącej płynności, to iloraz aktywów obrotowych spółki i jej zobowiązań krótkoterminowych.

15. Czy możesz wyjaśnić różnicę między księgowością publiczną i prywatną?

Rozmówcy mogą zadać to pytanie, aby upewnić się, że rozumiesz, na czym polegają różne rodzaje pracy i jakie możesz mieć obowiązki. Najlepszym sposobem na udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest zdefiniowanie tych dwóch terminów i podanie przykładów różnic między nimi.

Księgowość prywatna odnosi się do sytuacji, gdy księgowy pracuje dla jednej firmy. Możesz omówić obowiązki, takie jak wdrażanie procesów księgowych, ocena wydatków itp.

Księgowość publiczna ma miejsce, gdy pracujesz z wieloma firmami i osobami fizycznymi. W tym przypadku obowiązki mogą obejmować świadczenie usług audytorskich, przygotowywanie sprawozdań finansowych itp.

16. W jaki sposób zakup sprzętu dla firmy wpływa na trzy sprawozdania finansowe?

To pytanie pozwala pracodawcom uzyskać lepszy wgląd w zrozumienie sprawozdań finansowych. Kiedy firma kupuje nowy sprzęt, trzy sprawozdania, na które ma to wpływ, to rachunek przepływów pieniężnych, bilans i rachunek zysków i strat.

Ankieterzy mogą uczynić to pytanie bardziej złożonym, włączając progi, takie jak czas nabycia i czynniki finansowe.

17. Jakie jest pięć typowych błędów w rachunkowości? Czy popełniłeś któryś z tych błędów? Jeśli tak, czego nauczyłeś się z tego doświadczenia?

Pięć typowych błędów w księgowości obejmuje:

  • Wprowadzanie pozycji do niewłaściwego konta
  • Traktowanie przychodu jako kosztu lub odwrotnie
  • Transponowanie liczb
  • Pomijanie cyfr lub przecinka dziesiętnego
  • Powielanie i pomijanie wpisów

Możesz być szczery co do tego, czy popełniłeś te błędy. Ale jeśli mówisz o tych błędach, omów, czego się nauczyłeś i jak powstrzymałeś się przed ich ponownym popełnieniem.

18. Czy posiadasz jakieś wyjątkowe kwalifikacje lub umiejętności w zakresie księgowości?

Istnieje wiele specjalizacji księgowych i unikalnych kwalifikacji. Jeśli je posiadasz, pracodawcy chcą się o nich dowiedzieć!

Dodatkowe kwalifikacje mogą zwiększyć Twoje szanse na znalezienie pracy. Jest to szczególnie ważne, jeśli są one istotne dla danego stanowiska. Jeśli nie masz żadnych dodatkowych kwalifikacji, możesz omówić kroki, które podejmujesz, aby zdobyć je w przyszłości.

19. Dlaczego oszustwo jest bardziej prawdopodobne w przypadku zapisu w dzienniku niż w księdze?

Takie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu księgowości pomaga menedżerom ds. rekrutacji sprawdzić wiedzę i umiejętności kandydata w zakresie analizy nadużyć.

Zapisy w dzienniku mają mniej kontroli niż księgi rachunkowe. UrzędnikWszystkie księgi rachunkowe mają mechanizmy kontroli, które wykrywają błędy ludzkie i oszustwa. Ponieważ w czasopismach brakuje tych zabezpieczeń, łatwiej jest popełnić oszustwo.

20. Jak być na bieżąco z najnowszymi przepisami i regulacjami dotyczącymi rachunkowości?

Przepisy i regulacje dotyczące rachunkowości stale się zmieniają. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie, musisz być na bieżąco z tym, co jest aktualne. Żaden pracodawca nie chce zatrudnić księgowego, który nie jest na bieżąco z przepisami i regulacjami.

W tym celu warto regularnie uczestniczyć w konferencjach lub prenumerować profesjonalne publikacje. Członkostwo w profesjonalnych organizacjach jest również plusem.

21. Z jakimi platformami oprogramowania księgowego masz doświadczenie?

Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi na to pytanie. Istnieje kilka platform księgowych. Niezależnie od tego, czy wolisz Quickbooks czy Hyperion, możesz porozmawiać o tym, co najbardziej lubisz w tych platformach.

Najważniejszą rzeczą jest podkreślenie, że jesteś elastyczny i chętny do nauki. Pracodawca może mieć swoje preferowane oprogramowanie, a ty musisz pokazać, że jesteś w stanie szybko się go nauczyć.

22. Jakich taktyk używałeś w swoich poprzednich rolach, aby wykrywać oszustwa i zapewniać bezpieczeństwo?

Wykrywanie oszustw ma kluczowe znaczenie w księgowości. Dzięki temu pytaniu ankieterzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, co robisz, aby zapewnić bezpieczeństwo. Chodzi o wykazanie się dbałością o szczegóły i upewnienie się, że podejmujesz kroki w celu zapobiegania oszustwom.

Najlepszym sposobem na udzielenie odpowiedzi jest omówienie swoich metod. Podaj przykłady i zaoferuj dowód na to, jak działa twoja taktyka.

23. Czy możesz podzielić się wyzwaniami, przed którymi stanąłeś, prowadząc innych przez projekt analityczny?

Prowadzenie zespołu przez złożony projekt analityczny nie jest łatwe. Jednak godni kandydaci potrafią skutecznie kierować zespołem i wykorzystywać wiele strategii, aby sprostać trudnym wyzwaniom.

Odpowiadając na to pytanie, podaj prawdziwe przykłady. Bądź wyczerpujący w swojej odpowiedzi, szczegółowo opisując, co zrobiłeś, aby poradzić sobie z sytuacją. Rozmówcy chcą mieć więcej wglądu w twoje procesy myślowe, więc skup się na krytycznym myśleniu i umiejętności rozwiązywania problemów.

24. Które systemy ERP są Ci znane?

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) są tym, czego firmy używają do zarządzania swoimi operacjami biznesowymi.

Twoja odpowiedź nie powinna być ogólnikowa. Mów o systemach, z którymi masz doświadczenie. Udziel konkretnej odpowiedzi.

Menedżerowie ds. rekrutacji chcą dowiedzieć się, co jest dla ciebie wygodne w użyciu, aby mogli zrozumieć, ile szkoleń będziesz potrzebować, aby korzystać z istniejących systemów ERP, jeśli zaoferowano ci pracę.

25. Czy możesz omówić, w jaki sposób udało Ci się obniżyć koszty operacyjne firmy w przeszłości?

Wiedza o tym, jak obniżyć koszty operacyjne firmy jest cenną umiejętnością. Każdy sposób, w jaki można zaoszczędzić pieniądze klientów i zwiększyć zyski, jest wart omówienia.

Podobnie jak inne pytania, to dotyczy rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia. Odwołaj się do rzeczywistych scenariuszy z historii swojej pracy. Omów, co zrobiłeś i jak Twoja praca wpłynęła na wyniki.

26. Czy możesz wyjaśnić podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych?

Pytania takie jak to sprawdzają wiedzę z zakresu rachunkowości. Można korzystać z wielu rodzajów sprawozdań finansowych, a to, co jest najlepsze, zależy od firmy.

Typowe sprawozdania finansowe obejmują bilans. Bilanse przedstawiają bieżące aktywa, zobowiązania i kapitał własny. Istnieją równieżSprawozdania z przepływów pieniężnych wyszczególniające, skąd pochodzą pieniądze firmy.

Na koniec można przywołać rachunek zysków i strat. Zawierają one szczegółowe informacje o wydatkach i przychodach.

27. Wyjaśnij różnicę między przychodami odroczonymi a należnościami.

Przychody przyszłych okresów odnoszą się do pieniędzy, które firma otrzymuje przed dostarczeniem produktu lub usługi. Na przykład klient może dokonać przedpłaty. Jednak firma nie wywiązała się ze swojej części wymiany.

Należności są przeciwieństwem. Dzieje się tak, gdy firma dostarcza swój produkt lub usługę, ale klient jeszcze nie zapłacił. Jest to uważane za należności, dopóki klient nie wypełni swojej faktury.

28. Jakie trzy umiejętności miękkie są niezbędne dla księgowego?

Istnieje wiele umiejętności miękkich potrzebnych księgowemu. Rozmówcy zadają to pytanie, aby dowiedzieć się więcej o tym, co wnosisz na to stanowisko i co uważasz za najważniejsze na tym stanowisku.

Możesz omówić takie umiejętności, jak zarządzanie czasem, dbałość o szczegóły, komunikacja, rozwiązywanie problemów itp. Najlepszym podejściem jest udzielenie odpowiedzi na temat posiadanych umiejętności, co pozwoli ci pokazać, w jaki sposób wykazujesz umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu.

29. Co oznacza pozycja PP&E i jak jest rejestrowana?

Oto kolejne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej dla księgowych, które pomaga pracodawcom zrozumieć podstawową wiedzę kandydata.

PP&E to skrót od rzeczowych aktywów trwałych. Jest to akronim odnoszący się do aktywów fizycznych.

Zazwyczaj środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmuje się w bilansie, uwzględniając takie czynniki, jak amortyzacja i dodatkowy kapitał.

30. Jak radzić sobie ze stresem?

Księgowość może być stresującą pracą. Menedżerowie ds. rekrutacji pytają o radzenie sobie ze stresem, aby upewnić się, że masz to, czego potrzeba, aby poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z pracą bez utraty spokoju.

Nie ma dobrej lub złej odpowiedzi, ale musisz omówić kroki, które podejmujesz, aby stres nie wpływał na twoją wydajność i produktywność.

31. Jak radzisz sobie z napiętymi terminami?

Kiedy osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną zadaje to pytanie, chce wiedzieć o twoich umiejętnościach zarządzania czasem! Księgowość może obejmować wiele różnych zadań o ściśle określonych terminach.

Twoja odpowiedź powinna obejmować twoje podejście do zarządzania czasem i ustalania priorytetów zadań. Podaj prawdziwe przykłady, które pokazują, w jaki sposób Twoje techniki przynoszą korzyści Tobie i Twoim byłym pracodawcom.

32. Czy uzyskałeś certyfikat CPA?

Licencja certyfikowanego księgowego (CPA) nie zawsze jest wymagana. Może jednak zapewnić przewagę konkurencyjną, ponieważ dowodzi posiadania określonych kompetencji.

Jeśli nie masz CPA, bądź szczery. Możesz omówić swoje plany uzyskania CPA. Możesz także wspomnieć o innych referencjach, takich jak CFA, CMA i inne.

33. Czy możesz zidentyfikować główne wyzwanie, przed którym często stają osoby wykonujące zawód księgowego?

Takie pytania na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu księgowości oceniają Twoją wiedzę na temat obecnego krajobrazu rachunkowości. Solidna odpowiedź obejmuje typowe wyzwania, udowadniając, że rozumiesz, jakie przeszkody będziesz musiał pokonać, jeśli dostaniesz tę pracę.

Rozważ zapoznanie się z najnowszymi publikacjami z zakresu rachunkowości. Możesz rozwiązać istniejące problemy, takie jak bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i wykorzystywanie nowych technologii.

34. Czy możesz podzielić się niedawnym wyzwaniem, które napotkałeś i co zrobiłeś, aby je pokonać?

To pytanie uzupełnia poprzednie. Podobnie jak wiele innych zadańPodczas rozmowy kwalifikacyjnej, ten element ma na celu rzucenie światła na twoją zdolność do pokonywania wyzwań i rozwiązywania problemów.

Odwołaj się do prawdziwego scenariusza, którego ostatnio doświadczyłeś. Opisz szczegółowo zaistniałe problemy, omów sposób, w jaki do nich podszedłeś i zakończ pozytywnym rezultatem. Możesz także odnieść się do wyciągniętych wniosków i tego, jak uniknąłeś podobnych wyzwań.

35. Co to jest równanie księgowe?

Jeśli nie potrafisz pewnie odpowiedzieć na to pytanie, będzie to główna czerwona flaga dla menedżerów ds. rekrutacji. Równanie księgowe odnosi się do bilansu i jest ważnym fundamentem dla tej branży.

Równanie księgowe pokazuje, w jaki sposób zobowiązania i kapitał własny firmy odnoszą się do jej aktywów.

36. Jeśli firma przetwarza płatności za pośrednictwem trzech rachunków bankowych, jaka jest minimalna wymagana liczba ksiąg rachunkowych?

Kiedy osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną zadaje to pytanie, testuje Twoją wiedzę na temat ksiąg rachunkowych. Jest to okazja, aby pokazać, że rozumiesz, w jaki sposób konta bankowe odnoszą się do linii biznesowych.

Każde konto bankowe powinno mieć trzy księgi rachunkowe w celu prawidłowego księgowania i uzgadniania. Oznacza to, że będziesz mieć w sumie dziewięć ksiąg rachunkowych na trzy konta.

37. Czy możesz wymienić kilka popularnych metod budżetowania i ich główne cechy?

Istnieje kilka metod budżetowania, z których można korzystać. Niektóre z najbardziej powszechnych obejmują budżetowanie przyrostowe, budżetowanie oparte na działaniach, budżetowanie oparte na zerach i budżetowanie propozycji wartości.

Najlepszym sposobem na udzielenie odpowiedzi na to pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu księgowości jest skupienie się na metodach, które są ci najbardziej znane. Opowiedz o ich zaletach i wadach oraz podaj przykłady, w jaki sposób wykorzystałeś je z korzyścią dla siebie i poprzedniego pracodawcy.

38. Jakich metod używasz do zarządzania i ustalania priorytetów codziennych zadań?

To kolejne pytanie skupiające się na zarządzaniu czasem. Menedżerowie ds. rekrutacji chcą dowiedzieć się, jak podchodzisz do swojego dnia. Chcą mieć wgląd w to, jak zarządzasz swoim czasem, dotrzymujesz terminów i ustalasz priorytety zadań, aby wszystko wykonać efektywnie.

Możesz omówić różne techniki zarządzania czasem. Skup się na tych, z których korzystasz najczęściej i jak działają one na Twoją korzyść.

39. Jakie są cztery rodzaje czasopism specjalnych?

Cztery główne typy czasopism specjalnych obejmują:

  • Dzienniki sprzedaży
  • Dzienniki zakupów
  • Dzienniki wypłat gotówkowych
  • Dzienniki wpływów gotówkowych

Kiedy ankieterzy zadają to pytanie, oceniają Twoją wiedzę i testują Twoją zdolność do utrzymania porządku i identyfikowania błędów w dziennikach.

40. Jakie elementy księgi powinny się równoważyć w księgowości podwójnej?

Jest to stosunkowo łatwe pytanie z zakresu księgowości, które ankieterzy często wykorzystują, aby upewnić się, że kandydat posiada podstawową wiedzę na temat tej pracy. Jeśli nie potrafisz na nie odpowiedzieć, prawdopodobnie zostaniesz wyeliminowany z wyścigu.

Aby się zbilansować, suma debetów i kredytów dla transakcji musi być równa w księdze.

41. Czy możesz wyjaśnić EBITDA i jej znaczenie w rachunkowości?

EBITDA to akronim oznaczający „zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzenia”. EBITDA jest ważną miarą kondycji finansowej podmiotu. Zapewnia wgląd w to, jak firma zarabia pieniądze.

Podobnie jak w przypadku innych pytań dotyczących podstawowej wiedzy, ankieterzy mogą zapytać o EBITDA jako wczesne pytanie „kwalifikacyjne”. WyjaśnienieDokładnie zapoznaj się z koncepcją, aby zrobić dobre wrażenie.

42. Jakie są według Ciebie najważniejsze cechy skutecznego księgowego?

Możesz mówić o wielu umiejętnościach, ale menedżerowie ds. rekrutacji chcą usłyszeć, co uważasz za najważniejsze dla osiągnięcia sukcesu. Pytanie takie jak to ujawnia istotne informacje na temat Twojego podejścia i motywacji.

Zastanów się, jakie umiejętności i atrybuty najbardziej przyczyniają się do Twojego sukcesu. Mogą to być umiejętności twarde lub miękkie, ale musisz wyjaśnić, dlaczego te atrybuty mają znaczenie.

43. Opowiedz mi o sobie.

To pytanie może zaskoczyć kandydata. Choć wydaje się proste i nieistotne, menedżerowie ds. rekrutacji używają go do oceny dopasowania do firmy.

Chodzi o sprawdzenie, czy pasujesz do kultury firmy i czy możesz odnieść sukces w tym środowisku. Najlepszym podejściem jest skupienie się na doświadczeniu zawodowym. Opowiedz o swoich kwalifikacjach i typach środowisk pracy, w których dobrze się czujesz. Pytanie „Opowiedz mi o sobie” powinno być dopasowane do stanowiska, o które się ubiegasz i trwać mniej niż dwie minuty.

Oczywiście przed rozmową kwalifikacyjną należy zbadać firmę, aby upewnić się, że odpowiedź jest zgodna z organizacją.

44. Czy potrafisz odróżnić należności od zobowiązań?

Kolejne pytanie oparte na wiedzy, ankieterzy zadają je, aby ocenić podstawowe zrozumienie rachunkowości.

Należności to aktywa. Jest to to, co firma otrzymuje w zamian za produkt lub usługę.

Zobowiązania to pasywa. To, co firma jest winna innemu podmiotowi za produkty lub usługi. Na przykład zobowiązania mogą obejmować płatności za czynsz za biuro, oprogramowanie używane przez zespół, materiały biurowe itp.

45. W jakich okolicznościach skapitalizowałbyś wydatki zamiast je amortyzować?

Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest skapitalizować zakup, jeśli firma planuje używać go przez długi czas. Na przykład zakup nowego sprzętu, z którego organizacja będzie korzystać przez lata, powinien zostać skapitalizowany.

Z drugiej strony, amortyzacja zakupu jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli firma planuje go natychmiast skonsumować. Przykłady takich zakupów obejmują wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe itp.

46. Czy możesz opisać sytuację, w której przekroczyłeś oczekiwania w pracy?

Pracodawcy uwielbiają, gdy pracownicy wykraczają poza ich oczekiwania. Oczywiście nie chodzi tu o wyciskanie z pracownika jak największej ilości pracy. Zamiast tego pokazuje to, że jesteś oddany swojej pracy i chcesz wyjść poza nią, aby zapewnić sukces.

Podaj przykłady sytuacji, w których wykroczyłeś poza swój zakres obowiązków, aby poradzić sobie z problemem. Może to być zostawanie do późna, aby zająć się napiętymi terminami lub wykonywanie dodatkowej pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa sprawozdań finansowych. Niezależnie od przypadku, wyjaśnij sytuację i pochyl się nad tym, co dobrego z niej wynikło.

47. Które obowiązki związane z księgowością uważasz za najłatwiejsze? Które zadania są dla Ciebie większym wyzwaniem?

Pytania na rozmowach kwalifikacyjnych z zakresu księgowości są podobne do tych dotyczących mocnych i słabych stron. Każdy ma obszary, w których się wyróżnia i obszary, w których chce się poprawić.

Bądź szczery w obu kwestiach. Porozmawiaj o swoich mocnych stronach i podaj przykłady tego, jak dobrze wykonujesz określoną pracę.

Omawiając słabe strony, zastanów się, dlaczego te wyzwania są tak trudne do pokonania. Co najważniejsze, omów kroki, które podejmujesz, aby się poprawić i pokaż, że nie boisz się przeszkód, które mogą cię pokonać.

Wnioski

Teraz, gdy znasz już najważniejsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu księgowości, następnym krokiem jest rozpoczęcie ćwiczenia odpowiedzi. Przeanalizuj tę listę i zidentyfikuj wszystkie pytania, które Cię zaskoczyły, abyś mógł opracować idealną odpowiedź! Jeśli to zrobisz, twoja szansa na zatrudnienie gwałtownie wzrośnie.

Sprawdź też:

25 pytań i odpowiedzi na rozmowy kwalifikacyjne dotyczące marketingu

42 Pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z analitykiem biznesowym

Zobacz również:
Radakcja TeamJob

Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do zdobycia pracy?

Previous article

Czy warto dołączyć zdjęcie do CV? 5 plusów i minusów

Next article

You may also like

More in Kariera