KarieraZarządzanie Reputacją

42 Pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z analitykiem biznesowym (2023)

0
Pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z analitykiem biznesowym

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko analityka biznesowego może onieśmielać, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę. Na szczęście istnieje szereg pytań, które są zadawane przez cały czas.

W tym artykule:

Poniższa lista pytań na rozmowę kwalifikacyjną z analitykiem biznesowym pomoże ci udzielić fantastycznych odpowiedzi, które zwiększą twoje szanse na zatrudnienie.

1. Jakich rodzajów diagramów używasz jako analityk biznesowy i do czego one służą?

Istnieje wiele modeli diagramów używanych przez analityków biznesowych. Menedżerowie ds. rekrutacji używają tego pytania, aby ocenić zrozumienie diagramów analitycznych i sposób ich zastosowania w różnych przypadkach. Najlepszym podejściem podczas odpowiadania na to pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko analityka biznesowego jest odwołanie się do swoich wcześniejszych doświadczeń, podając przykłady, aby pokazać, że rozumiesz, do czego służą diagramy.

Niektóre z najczęstszych modeli do omówienia obejmują:

 • schematy blokowe
 • Diagramy aktywności
 • Diagramy przypadków użycia
 • Diagramy sekwencji
 • Diagramy współpracy

Wyjaśnij, czym są te diagramy, w jaki sposób służą klientom i jakie masz z nimi doświadczenia.

2. Na czym lubisz się skupiać w pierwszej kolejności, rozpoczynając nowy projekt?

To pytanie służy wielu celom. Po pierwsze, daje osobie prowadzącej rozmowę więcej wglądu w Twoją metodologię, pokazując jej, jak podszedłbyś do rzeczywistego projektu na tym stanowisku.

Po drugie, podkreśla twoje umiejętności zarządzania projektami. Chociaż nie ma jednoznacznej dobrej lub złej odpowiedzi, najlepszym sposobem na udzielenie odpowiedzi jest skupienie się na zarządzaniu projektem i aspektach organizacyjnych związanych z rozpoczęciem projektu.

Poprowadź osobę prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną przez typowy scenariusz tego, na czym się koncentrujesz i wyjaśnij swoją logikę, dlaczego są to pierwsze rzeczy.

3. Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, w której nie udało Ci się dotrzymać terminu?

Jako analityk biznesowy często pracujesz nad projektami, w których liczy się czas. Zarządzanie czasem i właściwe ustalanie priorytetów zadań są kluczowe w tej branży.

W przeciwieństwie do tego, jak to brzmi, menedżerowie ds. rekrutacji nie chcą, abyś mijał się z prawdą. Chcą szczerości. Zastanów się nad swoimi wcześniejszymi doświadczeniami i omów sytuacje, w których nie udało Ci się dotrzymać terminów.

Kiedy udzielisz odpowiedzi, skup się na tym, czego nauczyłeś się z tego doświadczenia. Omów cenne lekcje, których nauczyło Cię to doświadczenie i jak je zastosowałeś, aby zapobiec niedotrzymywaniu terminów w przyszłości.

4. Jak radzisz sobie z pracą z wieloma interesariuszami w projekcie?

Analitycy biznesowi często wchodzą w interakcje z wieloma interesariuszami o unikalnych opiniach i osobowościach. Dużą częścią tej pracy jest nawigowanie interakcjami ze wszystkimi interesariuszami i ukończenie projektu przy jednoczesnym spełnieniu potrzeb wszystkich.

To pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej dla analityków biznesowych ma na celu pokazanie, w jaki sposób wykorzystujesz swoje umiejętności i kompetencje, aby wykonać swoją pracę. Analitycy chcą dowiedzieć się więcej na temat komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, negocjacji itp.

Odwołaj się do rzeczywistego przykładu, aby udowodnić, że potrafisz pracować z kilkoma interesariuszami. Korzystanie z metody STAR pomoże ci ustrukturyzować odpowiedź i upewnić się, że przekazujesz odpowiednią ilość informacji.

5. Jaka jest różnica między SRS a BRD?

Oto podstawowe pytanie kompetencyjne, którego ankieterzy używają do zrozumienia Twojej wiedzy.

SRS odnosi się do specyfikacji wymagań systemu lub oprogramowania. SRS to zestaw dokumentów opisujących cechy oprogramowania lub systemu. Celem SRS jest wyjaśnienie, co będzie robił produkt końcowy i jak powinien działać.

SRS może zawierać szczegóły, takie jak zakres prac, kryteria akceptacji, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne itp.

BRD to dokument wymagań biznesowych. Odnosi się do formalnej umowy między firmą a klientem dotyczącej rozwoju aplikacji, systemu lub produktu. Analitycy biznesowi zazwyczaj tworzą BRD po interakcji z klientami.

Twoja odpowiedź powinna jasno wyjaśniać różnicę między tymi dwoma dokumentami. Pomocne będzie krótkie wyjaśnienie, kiedy i w jaki sposób miałeś z nimi styczność.

6. Wyjaśnij, czym są rezultaty projektu

To pytanie wydaje się proste, ale osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne często zadają je, aby sprawdzić Twoją wiedzę i upewnić się, że rozumiesz podstawy tej branży. Rezultat projektu to wynik projektu. To mierzalne produkty i usługi dostarczane klientowi po zakończeniu projektu.

Twoja odpowiedź powinna obejmować rezultaty, a także niektóre rodzaje rezultatów, za które byłeś odpowiedzialny. Jeśli otrzymałeś komplementy na temat swoich rezultatów, pamiętaj, aby to podkreślić i dlaczego.

7. Jak podchodzisz do pozyskiwania wymagań?

Zbieranie wymagań to proces gromadzenia informacji zarówno od użytkowników końcowych, jak i wszystkich interesariuszy. Chodzi o zbieranie informacji o wymaganiach projektu, a analitycy biznesowi będą wykorzystywać techniki elicytacji do bezpośredniej współpracy z klientami.

Istnieje wiele metod pozyskiwania informacji. Należą do nich wywiady, burza mózgów, prototypowanie i inne. Odwołaj się do swojego doświadczenia zawodowego i wyszczególnij najczęściej używane metody.

8. Opowiedz mi o języku UML i jego różnych zastosowaniach

Kolejne oparte na wiedzy pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej dla analityków biznesowych, które daje możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia.

UML odnosi się do Unified Modeling Language. Jest to język modelowania ogólnego przeznaczenia, który służy wielu celom. Jego głównym zastosowaniem jest zapewnienie standardu do wyobrażania sobie systemu.

Analitycy używają go również do racjonalizacji zachowania systemu, umożliwiając zespołom wykrywanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów. Upewnij się, że Twoja odpowiedź odnosi się do niektórych sposobów, w jakie z niego korzystałeś.

9. W jaki sposób jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w branży?

Ta branża nieustannie się zmienia. Innowacje zmieniają sposób pracy analityków, a ty musisz nadążać za zmianami w branży, aby odnieść sukces w tej dziedzinie.

Ankieterzy zadają to pytanie, aby upewnić się, że jesteś wystarczająco zainteresowany tematem, aby dowiedzieć się więcej. Pracodawcy chcą zatrudniać osoby, które inwestują czas poza pracą, aby być na bieżąco z trendami w branży. Takie postępowanie dowodzi, że jesteś zaangażowany w swój zawód i chcesz doskonalić swoje umiejętności.

10. Czym jest modelowanie biznesowe?

Modelowanie biznesowe to podstawowa kompetencja, o której pracodawcy chcą wiedzieć. Jest to jeden z fundamentów tego zawodu, więc musisz udzielić przemyślanej odpowiedzi z rzeczywistymi przykładami, aby udowodnić, że rozumiesz, jak to działa.

Modelowanie biznesowe to sposób określania propozycji wartości firmy. Używa się go do opracowania planu ataku id nakreślić, w jaki sposób organizacja osiągnie swoje cele.

Możesz pójść o krok dalej, wyjaśniając jeden z ostatnich projektów modelowania biznesowego.

11. Wyjaśnij, czym jest studium wykonalności

Analitycy biznesowi muszą w pełni zrozumieć problemy i wymagania klienta lub projektu. Aby to zrobić, analityk zazwyczaj przeprowadza studium wykonalności.

Podczas studium wykonalności dowiesz się o zakresie problemu biznesowego. Pomoże to zidentyfikować możliwość powodzenia proponowanych pomysłów i pozwoli zidentyfikować nowe możliwości lub rozwiązania.

Zacznij od zdefiniowania problemu. Następną częścią odpowiedzi jest wyjaśnienie, w jaki sposób pracowałeś ze studiami wykonalności.

12. Podziel się niektórymi ze swoich najistotniejszych umiejętności technicznych

To pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko analityka biznesowego ma na celu ocenę posiadanych umiejętności. Chodzi o pokazanie swojej wartości dla firmy i zrozumienie, co wnosisz do roli.

Co ważniejsze, daje to menedżerom rekrutującym lepsze wyobrażenie o tym, co uważasz za najważniejsze dla swojego sukcesu. Aby odnieść sukces jako analityk biznesowy, musisz posiadać wiele umiejętności technicznych. Twoja odpowiedź pokazuje, co cenisz najbardziej. Przejrzyj ogłoszenie o pracę i zbadaj firmę, aby określić, jakich umiejętności technicznych wymaga. Pozwoli ci to dopasować swoje umiejętności do umiejętności technicznych cenionych przez firmę.

Najlepsze umiejętności do omówienia obejmują relacyjne bazy danych i SQL. Rozważ omówienie tych umiejętności i swoich doświadczeń z nimi.

13. Wymień niektóre z najważniejszych narzędzi używanych przez analityków biznesowych. Jak dobrze znasz każde z nich?

Analitycy biznesowi używają zarówno narzędzi technicznych, jak i nietechnicznych. Przejrzyj swoje doświadczenie zawodowe i omów, z jakich narzędzi korzystałeś najczęściej. Podkreśl, w jaki sposób pomogły Ci one w karierze i jak je wykorzystujesz.

Typowe narzędzia techniczne obejmują standardy biurowe, takie jak Microsoft Office, Dokumenty Google itp. Możesz także porozmawiać o bazach danych, systemach ERP, SQL i innych narzędziach, z których korzystasz.

Jeśli chodzi o narzędzia nietechniczne, możesz przejrzeć oprogramowanie, które pomaga w dokumentacji, pozyskiwaniu wymagań, zarządzaniu itp. Przejrzyj dokładnie ogłoszenie o pracę, aby upewnić się, że możesz mówić o niektórych narzędziach używanych w firmie.

14. Jakie są zalety stosowania metody Waterfall zamiast Scrum?

Waterfall i Scrum to dwie metodologie rozwoju, z których często korzystają analitycy biznesowi. Obie mają swoje zalety, ale ankieterzy często zadają to pytanie, aby sprawdzić, czy rozumiesz, jak działają i wiesz, kiedy zastosować te metodologie do konkretnych scenariuszy rozwoju.

Metoda kaskadowa jest zwykle najlepsza, gdy projekt ma dobrze zdefiniowane wymagania i rezultaty. Koncentruje się ona na liniowym postępie od początku do końca. Gdy projekt ma jasno określone wymagania i nie będzie zbytnio ewoluował podczas cyklu rozwoju, Waterfall może uniknąć wąskich gardeł i zapewnić płynny postęp projektu.

Jeśli miałeś osobiste doświadczenia z którąkolwiek z metod, wyjaśnij, jakie były wyniki Twojej metodologii.

15. Podziel się swoim podejściem do priorytetyzacji wymagań

Priorytetyzacja wymagań ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów. Jest to część procesu zbierania wymagań i należy ustalić priorytety wymagań, aby najpierw zająć się najważniejszymi z nich.

Istnieje kilka podejść do priorytetyzacji. Analiza na podstawie kosztówAnaliza, analiza interesariuszy i priorytetyzacja oparta na wartościach to trzy główne metody. W swojej odpowiedzi wyjaśnij te metody i podaj przykłady ich zastosowania.

16. Wyjaśnij analizę luk

Analiza luk to sposób na zrozumienie luki między tym, gdzie obecnie znajduje się firma, a tym, dokąd chce się udać. Na przykład programiści mogą wykorzystać analizę luk, aby ocenić, w jaki sposób obecne funkcje systemu porównują się z funkcjami docelowymi. Twoja odpowiedź będzie bardziej przekonująca, jeśli dołączysz prawdziwy przykład swojego doświadczenia w przeprowadzaniu analizy luk.

17. Czym jest metodologia RUP?

RUP jest skrótem od Rational Unified Process. Odnosi się do metodologii rozwoju, która wykorzystuje podejście obiektowe. RUP oferuje różne narzędzia wspierające proces kodowania i wszelkie powiązane zadania.

Metoda ta pomaga poprawić wydajność rozwoju i odgrywa dużą rolę w skutecznym zarządzaniu projektami. Twoja odpowiedź powinna wyjaśniać RUP i to, jakie masz z nią doświadczenia.

18. Czy kiedykolwiek pracowałeś bezpośrednio z klientami?

Analitycy biznesowi potrzebują dobrych umiejętności komunikacyjnych i muszą wchodzić w interakcje z kilkoma interesariuszami podczas całego projektu. Ankieterzy używają tego pytania, aby ocenić zdolność kandydata do podjęcia tych obowiązków. Jeśli nie masz żadnego doświadczenia w bezpośredniej pracy z klientami, a stanowisko tego wymaga, to pytanie może posłużyć jako duży kwalifikator na dane stanowisko.

Bądź szczery! Jeśli nie masz bezpośredniego doświadczenia w kontaktach z klientami, możesz omówić umiejętności, które przygotowują Cię do tej odpowiedzialności. Pamiętaj, że możesz mieć doświadczenie w pracy z klientami wewnętrznymi. Najlepsza odpowiedź zawiera konkretny przykład tego, jak skutecznie współpracowałeś z klientem i jaki był tego pozytywny rezultat.

19. Opowiedz mi o sytuacji, w której musiałeś przekonać interesariusza lub klienta.

Podobnie jak w przypadku solidnej komunikacji, analitycy biznesowi muszą wykorzystywać swoją siłę perswazji. Czasami praca wymaga przekonania interesariusza lub klienta do pójścia w określony sposób. Kiedy masz do czynienia z wieloma interesariuszami, nie każde wymaganie jest możliwe.

Twoim zadaniem jest przekonanie interesariuszy lub klientów do tego, co jest właściwe dla ich projektu. Podaj pojedynczy przykład podobnej sytuacji w swojej historii pracy i pozytywny wynik, który nastąpił.

20. Co to jest analiza ścieżki krytycznej?

Podczas pracy nad projektem Twoim celem jest osiągnięcie celów w możliwie najbardziej efektywny sposób. Pomaga w tym analiza ścieżki krytycznej.

W branży deweloperskiej ścieżka krytyczna odnosi się do najdłuższej drogi do ukończenia projektu, przy jednoczesnym uwzględnieniu każdego zadania wymaganego do dostarczenia produktu końcowego. Analiza ścieżki krytycznej pozwala skrócić oś czasu i kontrolować koszty.

Twoja odpowiedź może obejmować sposób, w jaki wykorzystałeś tę analizę i pozytywne wyniki, które przyniosła.

21. Jak wygląda przepływ procesu dla analityka biznesowego?

Przebieg procesu dla analityka biznesowego obejmuje wiele kroków i zadań. Potencjalni pracodawcy używają tego pytania, aby zobaczyć, jak pracujesz i upewnić się, że rozumiesz wszystko, co jest potrzebne do pomyślnego ukończenia projektów.

Zazwyczaj wieloetapowy proces wygląda następująco:

  1. Zebranie wszystkich danych związanych z projektem
  2. Zidentyfikowanie interesariuszy i zorganizowanie spotkania
  3. Zbadanie wszystkich dokumentów związanych z projektem
  4. Zanotowanie wszystkich faktów i informacji , których się dowiedziałeś.
  5. Poświęcenie czasu na zrozumienie problemu
  6. Identyfikacja celów biznesowych
  7. Określenie opcji i możliwości
  8. Zakres definicji
  9. Wprowadzenie i zdefiniowanie wymagan
  10. Wdrożenie planu i ocena

22. Co to jest scope creep i jak go uniknąć?

Pełzanie zakresu jest powszechną kwestią w projektach rozwojowych, więc naturalne jest, że jedno z najczęstszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej z analitykiem biznesowym koncentruje się wokół niego. Scope creep występuje, gdy zmiany wpływają na proces rozwoju tak bardzo, że zakres projektu wymyka się spod kontroli.

Istnieje wiele sposobów, aby tego uniknąć. Można omówić znaczenie dobrze zdefiniowanych wymagań, bieżącej komunikacji, ciągłego monitorowania itp.

Dołącz krótki przykład sytuacji, w której udało Ci się tego uniknąć. Pamiętaj, aby wyjaśnić, jakie procesy zostały wdrożone, aby zapobiec wystąpieniu tego problemu.

23. Wyjaśnij analizę Kano

Oto kolejne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko analityka biznesowego, które sprawdza znajomość typowych procesów i technik.

Analiza Kano to sposób na identyfikację potrzeb i preferencji klientów. Jest to forma zarządzania jakością, którą można wykorzystać na różnych etapach rozwoju, aby upewnić się, że produkt końcowy spełni lub przekroczy oczekiwania. Jeśli masz doświadczenie z Kano z pierwszej ręki, upewnij się, że Twoja odpowiedź zawiera informacje o tym, jak pomogło to Tobie i firmie.

24. Jakie jest Twoje podejście do radzenia sobie z trudnymi interesariuszami?

Radzenie sobie z trudnymi interesariuszami jest powszechne, gdy jesteś analitykiem biznesowym. To pytanie rzuca światło na to, jak podchodzisz do takich sytuacji i co robisz, aby projekt posuwał się naprzód.

Najlepszym sposobem na udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest odwołanie się do prawdziwego przykładu. Wyjaśnij problem i przejdź przez kroki, które podjąłeś z interesariuszem, aby znaleźć wspólną płaszczyznę i rozwiązać problem. Podkreśl swoje umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów.

25. Wyjaśnij analizę Pareto

Analiza Pareto to sposób na zaplanowanie potencjalnych problemów i znalezienie najlepszych rozwiązań w celu pokonania przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia celu. Jest to przydatna technika w biznesie i zarządzaniu jakością. Wiele czynników może przyczynić się do powstania problemu, a analiza Pareto ma na celu ich identyfikację.

Dzięki analizie Pareto można określić najważniejsze obszary, na których należy skupić czas i zasoby. W ten sposób projekt może osiągnąć najlepszą poprawę. Chodzi o priorytetyzację zasobów w celu zapewnienia optymalnych wyników. Odpowiadając na to pytanie, zdefiniuj Pareto, a także wyjaśnij, w jaki sposób z powodzeniem go wykorzystałeś.

26. Co cię wyróżnia?

Pytania takie jak to mogą pojawić się na każdej rozmowie kwalifikacyjnej, ponieważ dają szansę na wyróżnienie się na tle innych kandydatów. Celem jest zidentyfikowanie swoich mocnych stron i pokazanie, dlaczego zasługujesz na ofertę pracy.

Rozmówcy szukają wielu rzeczy w odpowiedziach kandydatów. Chcą usłyszeć o tym, co cię wyróżnia, jakie doświadczenia przygotowały cię do tej roli i co możesz zaoferować firmie.

Skoncentruj się na swoich mocnych stronach i podaj przykłady, aby udowodnić swoje kompetencje.

27. Jakie jest Twoje podejście do zarządzania ryzykiem?

Podczas projektu deweloperskiego wszystko może pójść nie tak. Zarządzanie ryzykiem pomaga jednak przygotować się na wszystkie scenariusze. Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikowaniu potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem i posiadaniu planów awaryjnych.

Istnieje kilka podejść do zarządzania ryzykiem, ale proces ten zazwyczaj obejmuje:

 • Identyfikację ryzyka
 • Określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia
 • Zrozumienie ich wpływu na projekt
 • Postępowanie z ryzykiem w celu zminimalizowania zagrożeń

Twoja odpowiedź powinna wyjaśniać, w jaki sposób włączasz zarządzanie ryzykiem do swojej codziennej pracy i zawierać sytuację, w której oceniłeś ryzyko i kroki, które podjąłeś, aby dojść do konkluzji.

28. Jaka jest różnica między wymogiem a potrzebą?

Analitycy biznesowi muszą rozumieć różnicę między wymaganiem a potrzebą. Jeśli tak nie jest, jest to ogromna czerwona flaga dla menedżerów ds. rekrutacji. Wymaganie to warunek, który rozwiązuje problem lub spełnia cel. Wymagania pochodzą od interesariuszy i kierują całym projektem. Potrzeba to cel lub wynik wymagania. Jest to to, co klient chce osiągnąć lub główne cele firmy, które wymaganie będzie wspierać.

Dobra odpowiedź nie tylko zawiera definicję i różnice między nimi, ale także sposób, w jaki każda z nich wpływa na rolę analityka biznesowego.

29. Powiedz mi, czym jest raportowanie analityczne

Ankieterzy używają tego pytania, aby upewnić się, że kandydat rozumie znaczenie i ograniczenia raportowania analitycznego.

Raportowanie analityczne odnosi się do raportów, które zawierają krytyczne informacje, analizę danych i zalecenia. Tym, co odróżnia raportowanie analityczne od standardowego raportowania informacyjnego, są zawarte w nim rekomendacje.

Najlepsze odpowiedzi na to pytanie odnoszą się do rzeczywistych przykładów, w których wykorzystałeś raportowanie analityczne na swoją korzyść. Wyjaśnij, w jaki sposób sformułowałeś zalecenia na podstawie zasobów danych i do jakich pozytywnych rezultatów one doprowadziły.

30. Co to jest INVEST?

INVEST odnosi się do akronimu, którego analitycy biznesowi używają do dostarczania wysokiej jakości wyników i produktów końcowych. Jest to kod analityka biznesowego.

INVEST oznacza niezależny, negocjowalny, wartościowy, możliwy do oszacowania, odpowiednio dobrany i testowalny.

Zdefiniowanie tego terminu to pierwsza część odpowiedzi. Część druga wyjaśnia, w jaki sposób można go zastosować w swojej pracy.

31. Jak wyjaśnić swoje ustalenia osobom, które nie są zaznajomione z analizą biznesową?

Analitycy biznesowi często prezentują wyniki innym działom i współpracownikom, którzy nie rozumieją analizy biznesowej. W rezultacie muszą przekazywać pomysły i informacje w sposób przystępny dla wszystkich.

Kiedy zadawane jest to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko analityka biznesowego, intencją jest sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych i zdolności do rozbijania rzeczy na najprostsze terminy dla osób spoza analizy biznesowej.

Opracowując odpowiedź, pomyśl o doświadczeniach, kiedy pracowałeś z ludźmi spoza tej dziedziny. W jaki sposób przekazywałeś swoje pomysły i raportowałeś wyniki, unikając nieporozumień? Wybierz jedno doświadczenie i przejdź przez działania i wyniki.

32. Jakie są podstawowe elementy BPMN?

BPMN to skrót od Business Process Model and Notation. Jest to rodzaj notacji graficznej używanej przez analityków biznesowych do modelowania procesów biznesowych. Jego celem jest stworzenie wspólnego języka, który będzie zrozumiały zarówno dla osób po stronie biznesowej, jak i technicznej.

Istnieją cztery podstawowe elementy BPMN.

Pierwszym z nich jest zdarzenie, które uruchamia proces. Następny jest bramą, punktem decyzyjnym w procesie. Trzecim jest działanie, które musi się wydarzyć w procesie. Na końcu znajduje się obiekt danych, który jest informacją wymaganą lub generowaną przez działanie.

Po zdefiniowaniu BPMN opisz moment, w którym go zastosowałeś.

33. Czy możesz wyjaśnić różnicę między XP a Scrum?

XP, czyli programowanie ekstremalne, to kolejna metodologia rozwoju, taka jak Waterfall, Scrum i Agile.

Scrum to metoda oparta na fazach, której priorytetem jest szybkie i wydajne tworzenie oprogramowania. Tymczasem XP koncentruje się bardziej na jakości kodu i zadowoleniu klienta.

W XP programiści muszą ściśle współpracować z klientami i przyjąć podejście oparte na testach.

Jeśli posiadasz wiedzę z pierwszej ręki lub miałeś styczność z którąkolwiek z tych metod, wyjaśnij, jakie przyniosły Ci one korzyści.

34. Na czym polega podejście Kanban?

Kanban jest techniką zarządzania przepływem pracy i wielu analityków biznesowych używa jej ze względu na jej wydajność.

Dzięki Kanban można zarządzać pracą w dłuższym procesie poprzez komunikację w czasie rzeczywistym i przejrzystość statusu. Opiera się na wizualnych reprezentacjach procesu, które pozwalają wszystkim członkom zespołu zobaczyć stan pracy w miarę postępu projektu.

Jeśli masz doświadczenie z Kanban, opowiedz o nim odpowiadając na to pytanie.

35. Jakie podstawowe kompetencje powinien posiadać analityk biznesowy?

To pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej dla analityków biznesowych pojawia się dość regularnie. Menedżerowie ds. rekrutacji używają go, aby sprawdzić, czy rozumiesz konkretną rolę, o którą się ubiegasz. Podkreśla ono również to, co uważasz za najbardziej wartościowe w swojej pracy.

Przed rozmową kwalifikacyjną zapoznaj się z opisem stanowiska i zbadaj firmę, aby zrozumieć potrzeby stanowiska. Wymagania dotyczące podstawowych kompetencji różnią się w zależności od organizacji, więc musisz sprawdzić, co dana firma ceni najbardziej.

Możesz omówić komunikację, negocjacje, rozwiązywanie problemów, zarządzanie procesami biznesowymi i inne.

36. Dlaczego chcesz tu pracować?

Nie daj się zaskoczyć temu pytaniu! Rozmówcy zadają je, aby sprawdzić, jak dużo wiesz o firmie. Pracodawcy chcą zatrudniać ludzi, którzy rozumieją organizację i jej cele.

Zbadaj firmę i zrozum, co najbardziej przemawia do Ciebie na tym stanowisku. Może to być pozycja organizacji w branży, rodzaje wykonywanej pracy, a nawet środowisko biurowe, które wspiera. Bądź konkretny i omów, co chcesz zyskać dzięki pracy w tej firmie.

37. Opowiedz mi o cyklu życia projektu

Kiedy osoba prowadząca rozmowę prosi Cię o wyjaśnienie cyklu życia projektu, sprawdza Twoją podstawową wiedzę na temat tej pracy i dowiaduje się więcej o tym, jak pracujesz.

Cykl życia projektu odnosi się do ram używanych przez analityków do dzielenia projektu na mniejsze fazy. Pozwala im to zidentyfikować kluczowe punkty decyzyjne i zarządzać postępami.

Można mówić o wielu metodologiach, w tym Scrum, Agile i Waterfall. Co najważniejsze, musisz zdawać sobie sprawę, że modele cyklu życia mogą się różnić w zależności od zakresu zaangażowanej pracy i tego, co próbujesz osiągnąć.

38. Jak radzić sobie z wymaganiami, które zmieniają się po rozpoczęciu projektu?

Zmiany wymagań zdarzają się, a zadaniem analityka jest poruszanie się po nich bez poświęcania jakości lub postępu. Gdy interesariusz zmienia wymagania, nie jest to tak proste, jak ich dostosowanie.

Analityk biznesowy musiaby zrozumieć ich wpływ na projekt, obliczyć koszty wprowadzenia zmiany, zobaczyć, jakich zasobów potrzebuje zespół, aby dostosować się do zmiany itp. Analitycy biznesowi zazwyczaj dostarczają dokumenty określające, ile zmian może wprowadzić interesariusz i szczegółowo opisują proces ich akceptacji lub odrzucenia. Dokument ten pomaga analitykom ograniczyć catering do stale zmieniających się wymagań.

Twoja odpowiedź powinna zawierać rzeczywisty przykład zarządzania zmieniającymi się wymaganiami przy użyciu metody STAR.

39. Wyjaśnij różnicę między przepływem podstawowym, przepływem wyjątków i przepływem alternatywnym

Przepływ podstawowy reprezentuje działanie czynności. Jest to to, czego wymaga firma i jest podstawową czynnością na diagramie przypadków użycia.

Przepływ alternatywny obejmuje czynności lub działania poza przepływem podstawowym. Alternatywny przepływ może nadal prowadzić do pozytywnych wyników i osiągania celów, ale wykorzystuje inne kroki, aby się tam dostać.

Wreszcie, przepływ wyjątków odnosi się do kroków podejmowanych w przypadku wystąpienia błędów. Przepływ wyjątków nie osiąga celu przypadku użycia.

Oprócz zdefiniowania różnic, podaj przykłady sytuacji, w których użyłeś każdego z nich.

40. Wyjaśnij rolę analityka biznesowego

Często słyszy się to pytanie na początku rozmowy kwalifikacyjnej dla analityków biznesowych. Menedżerowie ds. rekrutacji zadają je, aby upewnić się, że rozumiesz obowiązki związane z daną rolą.

Analityk biznesowy pomaga realizować cele biznesowe poprzez łączenie różnych interesariuszy w firmie. Zadaniem analityka jest równoważenie potrzeb wielu interesariuszy podczas opracowywania rozwiązań problemów firmy.

Podczas gdy podstawy tej roli są podobne w różnych firmach, mogą istnieć subtelne różnice w tym, czego oczekuje pracodawca. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z ogłoszeniem o pracę, aby upewnić się, że niczego nie przegapiłeś.

41. Jaka jest metodologia RAD?

RAD oznacza szybki rozwój akcji. Jest to metodologia, która koncentruje się na szybkim prototypowaniu. Dzięki RAD opracowujesz prototyp i kontynuujesz wprowadzanie zmian w różnych iteracjach.

Ogólnie rzecz biorąc, programiści będą pracować w krótkich przyrostach zwanych „cyklami RAD”. Zespoły współpracują z interesariuszami i użytkownikami końcowymi w celu zaprojektowania, przetestowania i opracowania działających prototypów.

Następnie przechodzą do kolejnego cyklu RAD, opierając się na poprzedniej wersji. Dzięki RAD można szybko dostarczać produkty, uzyskiwać informacje zwrotne od prawdziwych użytkowników i stale je ulepszać.

42. Jaki jest cel macierzy identyfikowalności wymagań?

Macierz identyfikowalności wymagań to dokument, który mapuje i śledzi relacje między wymaganiami a innymi komponentami projektu. Celem macierzy jest rejestrowanie wszystkich podanych wymagań i zapewnienie, że każde z nich jest spełnione podczas rozwoju.

Pomaga to śledzić postępy i sprawdzać, czy wszystkie wymagania projektu są traktowane z należytą uwagą.

Zdefiniowanie celu jest kluczem do tej odpowiedzi. Możesz także dołączyć przykład zastosowania macierzy w swojej pracy.

Podsumowanie

Umiejętność odpowiadania na te pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko analityka biznesowego znacznie zwiększy twoje szanse na otrzymanie oferty pracy. Przejrzyj więc listę jeszcze raz, znajdź te, które sprawiają ci trudności i przygotuj się.

Powodzenia!

Zobacz również 25 pytań i odpowiedzi na rozmowy kwalifikacyjne dotyczące marketingu

Zobacz również:
Radakcja TeamJob

Marketing B2B w mediach społecznościowych: Co robić, a czego nie

Previous article

Emigracja zarobkowa – pozytywne skutki

Next article

You may also like

More in Kariera