Dla RekruteraPraca

Jakich pytań nie zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?

0
Jakich pytań nie zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Prowadząc rozmowę kwalifikacyjną, niezwykle istotne jest nie tylko to, jakie pytania zadać potencjalnym kandydatom, ale także, a może przede wszystkim, jakich kwestii unikać. Wszak niewłaściwe pytania nie tylko mogą wpłynąć negatywnie na opinię o firmie, ale także naruszyć zasady równego traktowania i uczciwego procesu rekrutacyjnego. Więc jakich pytań nie zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?

W tym artykule przyjrzymy się z bliska, jakie pytania warto wyeliminować z repertuaru rozmówcy, aby zagwarantować profesjonalne, sprawiedliwe i skuteczne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.”

Ile masz lat? Jaka jest Twoja data urodzenia?

Dyskryminacja ze względu na wiek jest nielegalna i nie jest dobrą praktyką wykorzystywanie wieku jako powodu do niezatrudnienia kogoś. Na szczęście istnieje wiele organizacji, które cenią różnorodność i będą chciały przyciągnąć szeroką gamę osób. Różnorodność jest bardzo korzystna dla firm, a badania pokazują, że takie firmy są zazwyczaj bardziej produktywne i zyskowne.

Może zaistnieć potrzeba poproszenia o podanie daty urodzenia do celów emerytalnych, ale zazwyczaj jest to uzyskiwane po otrzymaniu oferty pracy i zostaniu pracownikiem. Nie powinieneś prosić o te osobiste lub wrażliwe dane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy jesteś w związku małżeńskim?

Ponownie, dla celów emerytalnych może istnieć potrzeba uzyskania tej informacji, ale nie widzę żadnego użytecznego celu w pytaniu o to na etapie rekrutacji. Jest to jedno z nielegalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej.

Ile masz dzieci?

Dyskryminacja ze względu na płeć. Jest to również nieistotne, ale powszechne pytanie zadawane na wielu rozmowach kwalifikacyjnych. Zazwyczaj pytania te zadawane są tylko kobietom. Jak daleko można się posunąć – wiele osób uważa, że ich pies jest bardziej związany z ich życiem niż ich dzieci, ale nie pytalibyśmy, czy ludzie mają zwierzęta, prawda?

Skąd pochodzisz?

Dyskryminacja ze względu na rasę – to również częste pytanie, które nie ma żadnego związku z czyjąś zdolnością do wykonywania pracy na danym stanowisku. Rozmówca pochodzenia afro-karaibskiego został o to zapytany na rozmowie kwalifikacyjnej, na co odpowiedział Guildford, gdzie się urodził!

Ponieważ z tą pracą wiążą się podróże, jak poradzisz sobie z opieką nad dziećmi?

Dyskryminacja ze względu na płeć – jest to prawdopodobnie najczęstszy obszar trudności w odniesieniu do kwestii dyskryminacji ze względu na płeć. Jeśli praca wiąże się ze znacznymi podróżami i noclegami poza domem, ważne jest, aby wyjaśnić to kandydatowi. Obowiązkiem pracodawcy jest jednak poinformowanie każdego kandydata o wymaganiach związanych ze stanowiskiem. Nie powinieneś wyróżniać konkretnej osoby, ponieważ założyłeś, że ten wymóg może jej nie odpowiadać.

To, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze swoimi sprawami domowymi, jest jej sprawą i nie ma nic wspólnego z tobą na tym etapie. Ponownie, założenia mogą wpędzić Cię w kłopoty podczas procesu rekrutacji.

Niezbędne jest 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z analizą kredytową.

Dyskryminacja ze względu na wiek – wymagania dotyczące długości doświadczenia. Unikaj określania maksymalnej lub minimalnej długości doświadczenia.

Unikaj stwierdzeń typu „Poszukujemy osoby z młodzieńczym entuzjazmem” lub „Musi wykazywać dojrzałe podejście do pracy”. Dyskryminacja ze względu na wiek – sformułowania w ogłoszeniach o pracę / e-mailach informacyjnych agencji / unikanie wszelkich sformułowań, które mogłyby sprawiać wrażenie, że kandydaci z określonego przedziału wiekowego będą preferowani, na przykład „dojrzali” lub „młodzi”.

Unikaj również wspominania, że poszukujesz „dynamicznej” i „entuzjastycznej” osoby, gdy jest to naprawdę podane w przypadku większości stanowisk – chociaż słowa te same w sobie nie są dyskryminujące ze względu na wiek, mogą zostać wykorzystane przez odrzuconych kandydatów do poparcia roszczenia o pośrednią dyskryminację ze względu na wiek.

Musi mieć co najmniej pięć GCSE

Musi mieć co najmniej pięć GCSE – nie jest już dopuszczalne w opisach stanowisk. Dyskryminacja ze względu na wiek – wymagania dotyczące kwalifikacji – należy dokładnie przemyśleć wszelkie kwalifikacje wymienione na liście. dr sekcji dotyczącej kwalifikacji i szkoleń w opisie stanowiska pracy. Czy są one rzeczywiście wymagane?

Jeśli na przykład określisz, że kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe, będziesz musiał być w stanie to uzasadnić. Należy pamiętać, że obecnie znacznie więcej osób kończy studia niż 20 lat temu.

Oznacza to, że określenie, że kandydaci muszą posiadać stopień naukowy, może pośrednio dyskryminować kandydatów w wieku 40, 50 i 60 lat – bardziej odpowiednie może być wymienienie stopnia naukowego jako pożądanego kryterium na dane stanowisko.

Dobrą praktyką jest, aby pytając o kwalifikacje podać również „lub równoważne doświadczenie”, np. wymagane kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami lub równoważne doświadczenie.

Wakat w niepełnym wymiarze godzin – odpowiedni dla kobiet powracających do pracy. Jest to bezpośrednia dyskryminacja na mocy poprzedniej ustawy o dyskryminacji ze względu na płeć, a obecnie ustawy o równości z 2010 r. Jeśli ogłaszasz pracę w niepełnym wymiarze godzin, powinieneś rozważyć aplikacje od wszystkich kandydatów i sprawdzić je pod kątem kryteriów specyficznych dla danego stanowiska.

Jeśli stosujesz uczciwy, spójny i obiektywny format rozmów kwalifikacyjnych, nie ma powodu, aby zadawać niezgodne z prawem pytania, takie jak to powyżej.

Wypowiedz się na temat tego, co właśnie przeczytałeś! Zostaw mi komentarz w polu poniżej.

Teraz, gdy jesteś bardziej świadomy nielegalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej – kliknij tutaj, aby zapoznać się z przykładami pytań dotyczących kompetencji behawioralnych, które możesz zadać na rozmowie kwalifikacyjnej.

Zobacz także:

Tradycyjna a behawioralna rozmowa kwalifikacyjna

Najlepsze pytania na rozmowę kwalifikacyjną

Zobacz również:
Radakcja TeamJob

Te wskazówki pomogą Ci zdobyć pracę! 7 najlepszych porad

Previous article

Jak przekazać swoją unikalną wartość pracodawcom?

Next article

You may also like