Dla RekruteraPraca

Frustracja z powodu niestawiennictwa: Dylemat rekruterów i trenerów

0
Dylemat rekruterów i trenerów

W świecie rekrutacji i coachingu pojęcie „nie pojawienia się na spotkaniu” jest bardzo znanym i frustrującym zjawiskiem. Jest to sytuacja, w której kandydaci lub klienci, którzy mają zaplanowane rozmowy kwalifikacyjne lub sesje coachingowe, nie pojawiają się bez wcześniejszego powiadomienia. Ta pozornie drobna kwestia może mieć znaczące reperkusje zarówno dla rekruterów, jak i trenerów.

W tym krótkim blogu zajmiemy się frustracją, z jaką spotykają się ci profesjonaliści, gdy osoby nie dotrzymują swoich zobowiązań.

Wpływ na czas i harmonogramy

Rekruterzy i trenerzy skrupulatnie planują swoje harmonogramy, aby uwzględnić spotkania. Kiedy ktoś się nie pojawia, zakłóca to ich starannie opracowany harmonogram. To zakłócenie nie tylko marnuje ich czas, ale także wpływa na inne spotkania i zadania, które zaplanowali na dany dzień. Efekt domina jednego niestawienia się może zakłócić produktywność całego dnia.

Utrata możliwości

Każda opuszczona rozmowa kwalifikacyjna lub sesja coachingowa to stracona szansa, zarówno dla profesjonalisty, jak i osoby, która nie wzięła w niej udziału. Dla rekruterów oznacza to potencjalną utratę możliwości znalezienia idealnego kandydata na wolne stanowisko, którego zastąpienie może być kosztowne i czasochłonne. Z drugiej strony, coachowie tracą szansę na zapewnienie swoim klientom wskazówek i wsparcia w ich rozwoju osobistym lub zawodowym.

Alokacja zasobów

Rekruterzy i coachowie często przydzielają zasoby, w tym swój własny czas i czas innych osób, w oparciu o liczbę zaplanowanych rozmów kwalifikacyjnych lub sesji coachingowych. Gdy ktoś się nie pojawia, zasoby te idą na marne. Może to obejmować rezerwację sal konferencyjnych, przygotowanie pytań do wywiadu lub przygotowanie materiałów coachingowych. Takie marnotrawstwo może być przygnębiające, zwłaszcza gdy zasoby są często ograniczone.

Profesjonalny szacunek i etykieta

„Niestawienie się” może być postrzegane jako brak szacunku dla czasu i wiedzy rekrutera lub coacha. Źle świadczy to o profesjonalizmie danej osoby i jej szacunku dla innych. W świecie pracy i rozwoju osobistego, gdzie budowanie pozytywnych relacji ma kluczowe znaczenie, takie naruszenie etykiety może zaszkodzić reputacji.

Niewykorzystana szansa na naukę i rozwój

Sesje coachingowe mają na celu pomóc jednostkom rosnąć, rozwijać się i osiągać swoje cele. Jeśli ktoś nie uczestniczy w sesji, traci cenne spostrzeżenia, wskazówki i możliwości rozwoju osobistego. To nie tylko utrudnia postępy, ale także sprawia, że coachowie czują się niespełnieni, ponieważ naprawdę chcą pomóc swoim klientom odnieść sukces.

Podsumowanie

Frustracja, jakiej doświadczają rekruterzy i trenerzy, gdy mają do czynienia z nieobecnościami, jest czymś więcej niż tylko drobną niedogodnością. Jest to wyzwanie, które wpływa na ich harmonogramy, zasoby i możliwości, jakie mogą zapewnić poszczególnym osobom. Ostatecznie podkreśla to znaczenie profesjonalizmu, uprzejmości i zaangażowania podczas planowania i uczestniczenia w spotkaniach.

Obie strony mogą znacznie skorzystać na lepszej komunikacji, poszanowaniu harmonogramów i zobowiązaniu do dotrzymywania zobowiązań. W ten sposób możemy budować bardziej produktywne, pełne szacunku i udane relacje zawodowe.

Zobacz również:
Radakcja TeamJob

Rezygnacja z pracy bez przygotowania: oto, co robić

Previous article

Jak poprawić swoją widoczność online? Oto nasze 5 sposobów!

Next article

You may also like