NetworkingPraca

Najlepsze słowa kluczowe do ulepszenia profilu w poszukiwaniu pracy

0
Najlepsze słowa kluczowe do ulepszenia profilu w poszukiwaniu pracy

Badanie CareerBuilder opublikowane w sierpniu 2018 r. wykazało, że pracodawcy rzadziej kontaktują się z kandydatami, których nie mogą znaleźć w Internecie, ponieważ „oczekują, że kandydaci będą obecni w sieci”.  Oczywiste jest, że bycie znalezionym online NIE jest dziś opcjonalne, jeśli chcesz mieć udaną karierę (i poszukiwanie pracy).

Aby zostać znalezionym, należy wdrożyć osobiste SEO („optymalizację pod kątem wyszukiwarek”). Osobiste SEO wymaga tworzenia odpowiednich treści internetowych, zawierających odpowiednie słowa kluczowe, tak aby były one dobrze pozycjonowane, gdy ktoś szuka tych słów kluczowych.

Dla większości profesjonalistów oznacza to kompletny profil LinkedIn i stałą widoczność w LinkedIn. Jednak samo posiadanie profilu LinkedIn NIE wystarczy, jeśli nie zwracasz uwagi na słowa kluczowe. Aby zostać znalezionym, wdrożenie skutecznego osobistego SEO jest koniecznością. Oto najlepsze słowa kluczowe do ulepszenia profilu w poszukiwaniu pracy!

Słowa kluczowe są kluczem do znalezienia w wyszukiwarce

Właściwe słowa kluczowe, najbardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich celów, są podstawą skutecznego osobistego SEO.

SŁOWA KLUCZOWE: Terminy używane przez osoby wyszukujące do znalezienia odpowiednich treści w wyszukiwarce, sieci społecznościowej, systemie śledzenia kandydatów lub innej bazie danych.

Wybór i umieszczenie odpowiednich słów kluczowych jest podstawą skutecznego SEO (optymalizacji pod kątem wyszukiwarek). Używaj tych terminów we właściwych miejscach w życiorysach, aplikacjach i mediach społecznościowych (zwłaszcza LinkedIn), a zostaniesz znaleziony.

Bez odpowiednich słów kluczowych (dla ciebie), we właściwych miejscach (profil LinkedIn, CV, aplikacja), jesteś niewidoczny online, a pracodawcy wyraźnie NIE lubią niewidocznych kandydatów do pracy.

Dokładne dopasowanie słów kluczowych jest zazwyczaj wymagane

Jeśli rekruter szuka kogoś z doświadczeniem w Microsoft Word, twoje imię i nazwisko nie pojawi się w wynikach wyszukiwania, chyba że twój profil społecznościowy lub CV zawierają dokładny termin Microsoft Word . Microsoft Office, produkt zawierający Microsoft Word, nie jest dopasowany.

Oznacza to, że nie zostaniesz uwzględniony w wynikach wyszukiwania dla terminu Microsoft Word, chyba że również zawrzesz ten termin w dokumentach.

Obecnie większość oprogramowania nie jest zaprogramowana do przyjmowania założeń. Jeśli opis stanowiska wymaga doświadczenia z „Microsoft Word”, większość systemów nie zrozumie, że CV osoby, która jest „wysoce wykwalifikowana w zakresie produktów Microsoft Office” spełnia ten wymóg, ponieważ nie zawiera dokładnego terminu „Microsoft Word”.

Nawet jeśli masz takie doświadczenie lub umiejętności, jesteś niewidoczny, chyba że Twój profil społecznościowy, aplikacja lub CV zawiera wyszukiwany termin.

Budowanie osobistego SEO za pomocą najlepszych słów kluczowych

Pomyśl jak rekruter obsadzający stanowisko, które chcesz objąć w następnej kolejności. Jak ta praca jest opisywana w ogłoszeniach o pracę? Jakie umiejętności, narzędzia itp. są wymagane?

Zbadaj, jak docelowi pracodawcy definiują Twoją docelową pracę, aby określić najlepsze słowa kluczowe, jak wymieniono poniżej.

Przejrzyj poniższą listę i wybierz odpowiednie słowa kluczowe. Opracuj słowa kluczowe w oparciu o następujące kategorie informacji:

Słowa kluczowe o Tobie, Osobiście:

1. Twoje imię i nazwisko

Większość ludzi nie myśli o swoich nazwiskach jako o ważnych słowach kluczowych, ale w dzisiejszych czasach wyszukiwarek i mediów społecznościowych…

Twoje imię i nazwisko to najważniejszy zestaw słów kluczowych. Bądź konsekwentny!

Jeśli Twoje CV lub Jeśli na wizytówce widnieje „Edward J. Jones„, a na profilu LinkedIn „Ed Jones” (lub odwrotnie), to utrudniasz rekruterowi lub pracodawcy skojarzenie tych dwóch nazwisk, co w większości przypadków będzie konieczne. Brak profilu na LinkedIn jest negatywny dla większości profesjonalistów, więc używanie różnych nazw może zaszkodzić twoim możliwościom.

Musisz konsekwentnie używać tej samej wersji swojego imienia i nazwiska w profilu LinkedIn, życiorysach, wizytówkach/wizytówkach sieciowych, profesjonalnych wiadomościach e-mail, identyfikatorach i plakietkach spotkań oraz innych widocznych miejscach, aby rekruterzy przeprowadzający badania na Twój temat mogli „połączyć kropki” między Tobą a Twoją profesjonalną widocznością.

2. Twoja lokalizacja (lub lokalizacja docelowa)

Według LinkedIn „ponad 30% rekruterów korzysta z zaawansowanego wyszukiwania na podstawie lokalizacji”.

Użyj najlepszej dla siebie lokalizacji, ale PODAJ konkretną lokalizację, ponieważ używanie kraju jest zbyt ogólne. Brak lokalizacji utrudni ci większość wyszukiwań. Jeśli jest to odpowiednie dla Twojej lokalizacji, użyj zarówno miasta, jak i stanu oraz nazw regionalnych – takich jak Oakland, CA i East Bay Area lub Manhattan i Nowy Jork – aby Twój profil znalazł się w wynikach wyszukiwania dla obu.

NIE podawaj swojego adresu. Co najwyżej podaj miasto i stan. Przeczytaj Jak bezpiecznie publikować swoje dane kontaktowe na LinkedIn, aby uzyskać ważne wskazówki.

3. Języki

Jeśli posługujesz się więcej niż jednym językiem, wyraźnie wskaż języki, którymi potrafisz się posługiwać. Wskaż również swój poziom biegłości – od „rodzimego” do „podstawowego” lub „elementarnego” oraz czy potrafisz czytać, pisać i/lub mówić w tych językach.

Aby zademonstrować swoje umiejętności w wielu językach, utwórz profil LinkedIn w każdym z nich. LinkedIn zezwala na to i zachęca do tego, a to świetny sposób na zwrócenie uwagi na oferty pracy wymagające osób, które potrafią mówić i pisać w więcej niż jednym języku.

4. Stopnie naukowe i inne wykształcenie policealne

Uwzględnij swój stopień naukowy i szkołę. Uwzględnij również kierunek studiów, jeśli ukończyłeś je niedawno, a kierunek jest istotny dla docelowej pracy.

5. GPA – tylko dla nowych absolwentów!

Jeśli Twój GPA jest powyżej średniej i szukasz pierwszej pracy po studiach, dołącz swój GPA.

Słowa kluczowe dla celów zawodowych:

6. Docelowy tytuł zawodowy

Tytuł stanowiska, które chcesz objąć w przyszłości, najlepiej w wersji używanej przez docelowych pracodawców, to bardzo ważny zestaw słów kluczowych.

W razie wątpliwości co do tego, jakiej dokładnie nazwy stanowiska użyć, należy użyć ukośnika – „Starszy asystent administracyjny / asystent wykonawczy”. Obie wersje nazwy stanowiska są uwzględnione, więc Twój profil zostanie znaleziony niezależnie od tego, który termin jest używany do wyszukiwania.

Jeśli Twój obecny lub docelowy pracodawca używa unikalnej nazwy stanowiska, o które się ubiegasz, dołącz ten termin, jak również standardowy termin używany przez większość pracodawców, aby Twój profil został znaleziony podczas wyszukiwania obu terminów.

Na przykład, osoba poszukująca pracy na stanowisku starszego asystenta administracyjnego ma oficjalną nazwę stanowiska „Admin Wizard”.używa ukośnika – „Starszy asystent administracyjny/Kreator administracyjny” – używając obu terminów w nagłówku swojego profilu i nazwie stanowiska w swojej obecnej pracy.

7. Twoja branża

Określ swoją branżę (obecną lub docelową): inżynieria lądowa, inżynieria mechaniczna, doradztwo w zakresie zarządzania, badania rynku, urządzenia medyczne, nanotechnologia, biotechnologia, opieka zdrowotna itp.

Pamiętaj, aby wybrać aktualny termin używany do opisania branży. Na przykład użyj „technologii informacyjnej” lub „IT” zamiast przestarzałych terminów „MIS” lub „systemy informacji zarządczej”.

Słowa kluczowe dla historii pracy:

8. Aktualna nazwa stanowiska

Obecne nazwy stanowisk są również ważnymi słowami kluczowymi. Skoncentruj się na standardowych tytułach stanowisk, które są obecnie używane przez docelowych pracodawców, zwłaszcza jeśli obecny (lub poprzedni) pracodawca używał niestandardowych tytułów.

Na przykład, jeśli twój pracodawca nazywa twoją pracę „Kreator wsparcia IT” (nie jest to powszechnie używany termin i nie jest używany przez docelowych pracodawców), stań się osobą z ukośnikiem – zmień swoją nazwę stanowiska na „Kreator wsparcia IT / Starszy technik wsparcia IT” lub cokolwiek innego, co jest dla ciebie odpowiednie.

9. Obecny pracodawca

Jeśli jesteś obecnie zatrudniony, podaj nazwę swojego obecnego pracodawcy (chyba że prowadzisz poufne poszukiwania).

10. Poprzednie stanowiska pracy

Tytuły poprzednich stanowisk są często ważnymi słowami kluczowymi, ponieważ mogą wskazywać na głębię doświadczenia i wiedzy. Ponownie, ustandaryzuj tytuły stanowisk używane obecnie przez docelowych pracodawców, aby doświadczenie zostało znalezione i odpowiednio docenione.

Podobnie jak w przypadku obecnej nazwy stanowiska, jeśli poprzedni pracodawca nazwał twoje stanowisko czymś niezwykłym lub po prostu nieaktualnym, stań się osobą z ukośnikiem – zmień tę nazwę stanowiska, aby użyć aktualnej terminologii, która jest dokładna i odpowiednia dla ciebie.

Na przykład, być może 10 lat temu Twoja nazwa stanowiska brzmiała „MIS Project Manager”. Obecna terminologia dla tego stanowiska to „kierownik projektu IT”, więc zmień nazwę stanowiska na „kierownik projektu MIS / IT”. Celem jest zachowanie dokładności przy użyciu aktualnej technologii.

11. Byli pracodawcy

Zwłaszcza jeśli pracowałeś dla znanych i szanowanych firm w swojej branży lub dziedzinie, pamiętaj, aby podać nazwy tych firm, nawet jeśli Twoje doświadczenie tam było ponad dziesięć lat temu.

12. Wolontariat

Jeśli jesteś wolontariuszem, podaj, co robisz i dla kogo, zwłaszcza jeśli pomaga to wypełnić lukę w zatrudnieniu i/lub jest związane z Twoją ścieżką kariery. Wykonana praca i nazwa organizacji to doskonałe słowa kluczowe.

Słowa kluczowe dla kwalifikacji zawodowych i głównych osiągnięć:

13. Twoje umiejętności

Najlepiej skupić się na umiejętnościach, które są najbardziej pożądane na stanowisku, na które chcesz się dostać w następnej kolejności (np. zarządzanie rachunkiem zysków i strat, korzystanie z programów Microsoft Word i Excel, prowadzenie 18-kołowca, kierowanie zespołem projektowym itp.) – nawet jeśli nie są to umiejętności, których używasz głównie w swojej obecnej pracy.

Jest to kluczowe kryterium wyszukiwania dla rekruterów korzystających z LinkedIn Recruiter. Przeczytaj Sekret skutecznego pozycjonowania profilu LinkedIn: Wykorzystaj umiejętności i rekomendacje, by poznać szczegóły.

Według LinkedIn, „Członkowie z 5 lub więcej umiejętnościami na liście kontaktują się (wysyłają wiadomości) do 33 razy częściej przez rekruterów i innych członków LinkedIn i otrzymują do 17 razy więcej wyświetleń profilu„.

14. Licencje związane z wykonywanym zawodem

Dodaj posiadane licencje, które potwierdzają Twoje kwalifikacje do wykonywania wybranej pracy, w tym organizację, która wydaje licencje, oraz liczbę lat posiadania licencji.

15. Narzędzia i techniki specyficzne dla stanowiska, zawodu i branży

Dodaj odpowiednie narzędzia i techniki, których używasz lub do których używania masz kwalifikacje ze względu na szkolenie, wykształcenie i/lub doświadczenie (np. MRI, Mastercam, LEED itp.).

16. Oprogramowanie i sprzęt specyficzny dla danego stanowiska lub branży

Uwzględnij oprogramowanie wymagane na docelowym stanowisku, z którego korzystasz lub w zakresie którego zostałeś przeszkolony, zwłaszcza jeśli jest ono unikalne dla twojego stanowiska, branży lub zawodu (np. SAP, ASP, FileMaker, Microsoft Office, Microsoft Word).

Dodaj wszelki konkretny sprzęt, który może być wymagany na docelowym stanowisku, jeśli masz doświadczenie w jego używaniu lub zostałeś przeszkolony w jego obsłudze, zwłaszcza jeśli jest on unikalny dla twojego stanowiska, branży lub zawodu (np. monitory pracy serca, skanery, a nawet różne wersje smartfonów, jeśli są one istotne dla danego stanowiska).

17. Narzędzia internetowe i aplikacje związane z wykonywaną pracą lub zawodem

Uwzględnij narzędzia i aplikacje internetowe, z których korzystasz lub do korzystania z których masz kwalifikacje ze względu na szkolenie, wykształcenie i/lub doświadczenie (np. Facebook, LinkedIn, Hootsuite, Google Analytics, AWS, AdWords itp.)

18. Wyróżnienia, nagrody, uznanie i patenty

Jeśli otrzymałeś nagrody, stypendia, wyróżnienia lub uznanie od pracodawcy, klienta lub klienta, lub w swoim zawodzie lub branży, pamiętaj o ich uwzględnieniu. Jeśli stworzyłeś coś, co zostało następnie opatentowane, dodaj te terminy do swoich profili w mediach społecznościowych (LinkedIn ma sekcję specjalnie dla patentów), używając pełnych nazw, opisów bogatych w słowa kluczowe i numerów patentów.

19. Branżowe, zawodowe i/lub techniczne nazwy i akronimy

Im więcej akronimów, tym lepiej, o ile są one adekwatne do Twojego doświadczenia i wykształcenia. Uwzględnij również to, co reprezentują, na wypadek gdyby ktoś szukał pełnego terminu, takiego jak Early Childhood Education (ECE) lub ISO (International Standards Organization).

20. Certyfikaty lub inne dowody wiedzy zawodowej lub branżowej

Uwzględnij wszystkie dowody profesjonalnej wiedzy lub osiągnięć, szczególnie koncentrując się na tych, które są aktualne, takich jak odpowiednie kursy, kursy podyplomowe, szkolenia zawodowe, szkolenia w miejscu pracy, certyfikaty itp.

Uwaga: Jeśli posiadasz lub posiadałeś poświadczenie bezpieczeństwa rządu federalnego, zachowaj szczególną ostrożność przy publikowaniu poziomu poświadczenia w mediach społecznościowych, zwłaszcza jeśli jest ono niejawne. Upublicznienie informacji o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa może wyeliminować cię z procesu rekrutacji, ponieważ wykazałeś się brakiem zrozumienia zasad związanych z informacjami niejawnymi

Jeśli ubiegasz się o pracę, która wymaga określonego posiadanego przez ciebie poświadczenia, zazwyczaj możesz uwzględnić to poświadczenie w aplikacji, zakładając, że praca nie jest oszustwem.

21. Klienci i/lub kategorie klientów

Wspomnij o tych grupach klientów, którzy potrzebują twoich usług, takich jak na przykład krajowi detaliści lub MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Jeśli jednym z twoich klientów była bardzo znana lub szanowana firma lub osoba, taka jak Departament Obrony lub Warren Buffett, podaj te nazwiska – chyba że relacja była tajna lub poufna.

22. Duże projekty

Jeśli byłeś zaangażowany w jakiekolwiek duże projekty, wymień je i opisz, podkreślając ich związek z docelowym stanowiskiem.

Jeśli projekt nie miał oficjalnej nazwy (nie jest to wymagane!), utwórz opisową nazwę, na przykład „Wdrożenie WiFi w całej firmie”. Następnie krótko opisz projekt, w tym ważne i istotne słowa kluczowe oraz, jeśli to możliwe, określ go ilościowo.

23. Odpowiednie organizacje branżowe i zawodowe

Uwzględnij organizacje lub stowarzyszenia branżowe i zawodowe, do których dołączyłeś (wraz z członkostwem w komitetach i obecnymi lub byłymi tytułami oficerskimi) oraz jak długo jesteś ich członkiem.

24. Twoje publikacje

Jeśli napisałeś jakieś książki, białe księgi lub artykuły, szczególnie istotne dla stanowiska lub zawodu, do którego dążysz, pamiętaj, aby je dołączyć. Stworzenie ebooka Kindle na Amazon.com jest zaskakująco łatwe.

25. Odpowiednie przepisy i regulacje

Jeśli doświadczenie, zrozumienie lub szkolenie w zakresie określonych przepisów lub regulacji jest wymagane na docelowym stanowisku – i masz odpowiednie kwalifikacje – podaj nazwy tych przepisów i regulacji, takich jak ITAR/EAR (International Traffic in Arms Regulations / Export Administration Regulations) lub Sarbanes-Oxley (SOX).

Zwróć uwagę, że uwzględniono zarówno cały termin (np. „Sarbanes-Oxley”), jak i akronim („SOX”). Ponownie, powinno to oznaczać, że Twój profil zostanie znaleziony niezależnie od tego, która wersja nazwy prawa zostanie uwzględniona.

Podsumowanie słów kluczowych w poszukiwaniu pracy

Przeprowadź badania, aby zidentyfikować najlepsze i najważniejsze słowa kluczowe. Następnie odpowiednio uwzględnij te terminy w swoich 12 krokach do wyprzedzenia konkurencji w wyszukiwarce LinkedIn w 2020 r. (Personal LinkedIn SEO), życiorysach, podaniach o pracę i innej widoczności zawodowej online.

  • NIE bądź niedokładny lub zwodniczy! „Tryb marketingowy” jest w porządku; tryb oszustwa nie jest dobrą strategią długoterminową. Ludzie są zwalniani za kłamstwa w CV lub podaniu o pracę, nawet jeśli kłamstwa zostaną odkryte po kilku latach zatrudnienia.
  • NIE należy bezsensownie wymieniać lub powtarzać słów kluczowych. Jest to znane jako „upychanie słów kluczowych”, a technologia łatwo to rozpoznaje i ignoruje takie profile. Zamiast tego, umieść słowa kluczowe logicznie w treści swojego profilu. Rozbudowany profil, z opisami każdego z twoich stanowisk i pracodawców, oferuje wiele możliwości naturalnego umieszczenia słów kluczowych.

Przeczytaj Jak zoptymalizować odpowiednie słowa kluczowe w CV, aby poznać metody wyszukiwania i używania najlepszych słów kluczowych. Optymalizacja CV pod kątem wyszukiwania przez pracodawcę lub rekrutera powinna zwiększyć jego skuteczność.

* Badanie CareerBuilder

Według badania opublikowanego w sierpniu 2018 roku przez CareerBuilder:

  • Prawie połowa pracodawców (47%) twierdzi, że jeśli nie może znaleźć kandydata do pracy online, to jest mniej prawdopodobne, że zadzwoni do tej osoby na rozmowę kwalifikacyjną.
    • 28% twierdzi, że dzieje się tak dlatego, że chcą zebrać więcej informacji przed zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
    • 20% twierdzi, że oczekuje od kandydatów obecności w Internecie.

Nie zapomnij podzielić się tym artykułem ze znajomymi!

Zobacz również:
Radakcja TeamJob

147 Czasowniki akcji w CV (przykłady)

Previous article

Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do zdobycia pracy?

Next article

You may also like

More in Networking