PracaStrona wizualna CV

147 Czasowniki akcji w CV (przykłady)

0
Czasowniki akcji w CV

Nawet jeśli dostosowujesz swoje CV za każdym razem, gdy ubiegasz się o stanowisko, nie przepisujesz całego CV za każdym razem, gdy aplikujesz. Uwzględniasz słowa kluczowe z opisu stanowiska i podkreślasz umiejętności, które uważasz za najbardziej istotne dla danej roli, czyli tzw. czasowniki akcji w CV.

To dużo pracy, ale na dłuższą metę się opłaca. Jednak samo dodanie kilku słów kluczowych lub wybranie odpowiednich umiejętności do umieszczenia w CV może nie wystarczyć, aby wylądować na rozmowie kwalifikacyjnej. Aby nadać swojej aplikacji przewagę, rozważ dodanie do CV ekscytujących i dynamicznych czasowników akcji.

Co to jest czasownik akcji?

Czasownik akcji opisuje to, co robisz. Są one związane z tym, co robisz, a nie z opisywaniem twojego stanu bycia („jest” lub „wydaje się” są przykładami).

Biegać, jeść i płakać to czasowniki akcji. Słowa te umieszczają w umyśle obraz kogoś biegnącego, jedzącego lub płaczącego.

Dlaczego warto używać czasowników akcji w CV?

Czasowniki akcji są dynamiczne, a jeśli chodzi o CV, dynamiczny czasownik ma większe szanse na wyróżnienie się w oczach menedżera ds. rekrutacji. Używanie odpowiednich czasowników akcji tworzy przekonujący obraz w umyśle menedżera ds. rekrutacji, który pomaga mu wyobrazić sobie ciebie w tej roli i wykonać zadania!

Jak używać czasowników akcji w CV?

Chociaż istnieje wiele miejsc, w których można używać czasowników akcji w życiorysie, jednym z najbardziej skutecznych jest początek każdego punktora pod historią pracy. Kiedy prowadzisz z czasownikiem akcji, natychmiast tworzysz wizualny obraz zaangażowanego w tę akcję.

147 Czasowniki akcji w CV (przykłady)

Problem z czasownikami akcji polega jednak na tym, że ludzie domyślnie używają tych samych czasowników wielokrotnie. Dotyczy to nie tylko CV, ale także wielu innych życiorysów czytanych przez menedżerów ds. rekrutacji.

Na przykład, wiele punktorów zaczyna się od słów „utworzony” lub „zapisany”. Chociaż prawdą jest, że są to dynamiczne czasowniki akcji, są one nieco nadużywane. Podobnie, wiele wypunktowań zaczyna się od słów „odpowiedzialny za”. I choć jest to dokładny opis, nie jest on zbyt dynamiczny.

Recykling tych samych czasowników w CV zdarza się częściowo z przyzwyczajenia. Ale może się to również zdarzyć, ponieważ trudno jest wymyślić inne czasowniki, które mówią to samo, nie sprawiając, że brzmi to tak, jakbyś zbyt mocno starał się wyróżnić swoje CV!

Aby pomóc ci zamienić stare czasowniki na ekscytujące, dynamiczne, oto typowe czasowniki akcji, których ludzie używają w swoich życiorysach i kilka sugerowanych alternatyw.

Podczas czytania tej listy zobaczysz kilka powtórzeń i to jest w porządku. Niektóre z tych czasowników mają więcej niż jedno znaczenie.

1. Zamiast „Led,” użyj…

W tym przypadku „led” oznacza prowadzenie projektu, a nie ludzi (nawet jeśli działałeś jako lider).

 • Doradzał
 • Wyrównany
 • Przewodniczył
 • Koordynował
 • Włączony
 • Zapewniony
 • Przewidywany
 • Sformalizowany
 • Rozwinięty
 • Wdrożony
 • Zainicjowany
 • Zorganizowany
 • Zreorganizowany
 • Rozwiązany
 • Zrestrukturyzowany
 • Prowadzony

2. Zamiast „Developed” (lub „Created”), użyj…

Kiedy tworzysz nowy produkt lub procedurę, opracowujesz lub tworzysz coś.

 • Administrowany
 • Zbudowany
 • Zaprojektowany
 • Założony
 • Założony
 • Utworzono
 • UruchomionoPionier

3. Zamiast „Saved”, użyj…

Niezależnie od tego, czy chodzi o czas, czy pieniądze, zaoszczędzenie czegoś dla pracodawcy jest osiągnięciem, na które chcesz zwrócić uwagę.

 • Zachowane
 • Skonsolidowany
 • Zmniejszony
 • Zredukowany
 • Zmniejszony

4. Zamiast „Increased”, użyj…

Niezależnie od tego, czy zatrzymałeś więcej klientów, czy przyniosłeś nowe przychody, opisz to, co zrobiłeś, tak dynamicznie, jak to możliwe.

 • Przyspieszony
 • Zaawansowany
 • Wzmocniony
 • Wzmocniony
 • Wzmocniony
 • Rozszerzony
 • Wygenerowany
 • Wzrost
 • Zmaksymalizowany
 • Wyprzedzony

5. Zamiast „Zmieniono” lub „Ulepszono”, użyj…

Istniejące procedury mogą być w porządku, ale wprowadziłeś kilka poprawek, aby uczynić je jeszcze lepszymi.

 • Wzmocniony
 • Scentralizowane
 • Przekształcone
 • Zintegrowany
 • Połączone
 • Zmodyfikowany
 • Przeprojektowany
 • Przeprojektowany
 • Przeorientowany
 • Zrestrukturyzowany
 • Odświeżony
 • Uproszczony
 • Standaryzacja
 • Usprawniony
 • Wzmocniony
 • Przekształcony

6. Zamiast „Zarządzany” lub „Nadzorowany”, użyj…

Zarządzanie i nadzorowanie ludzi jest często czymś, co należy podkreślić w CV. Ale w roli lidera robisz więcej niż tylko zarządzasz lub nadzorujesz, więc zamień kilka czasowników akcji, aby to podkreślić.

 • Kultywowany
 • Oceniany
 • Wspierany
 • Prowadzony
 • Zatrudniony
 • Inspirowany
 • Instruowany
 • Mentorowany
 • Zmotywowany
 • Pielęgnował
 • Rekrutował
 • Nauczał
 • Przeszkolony
 • Zunifikowany

7. Zamiast „Odpowiedzialny za”, użyj…

Tak, jesteś odpowiedzialny za swoje obowiązki. Ale „odpowiedzialny” jest implikowany, gdy masz pracę (i łatwo jest najczęściej nadużywanym słowem w CV). Spróbuj urozmaicić swoje wypunktowania!

 • Wykonane
 • Wykonane
 • Podrobione
 • Nawigowany
 • Negocjowany
 • Partnerstwo
 • Wykonany
 • Przygotowany
 • Wyprodukowano
 • Zabezpieczony
 • Udało się (w)
 • Podjęte

8. Zamiast „Supported”, użyj…

Wsparcie może przybierać różne formy. Możesz wspierać klientów i klientów, ale możesz także wspierać współpracowników i projekty.

 • Doradzał
 • Wspierał
 • Pomagał
 • Odpowiadał
 • Coaching
 • Współpracował
 • Konsultowany
 • Wykształcony
 • Pomagał
 • Partnerstwo
 • Rozwiązany

9. Zamiast „Researched”, użyj…

Badania nie dotyczą tylko ról laboratoryjnych. Kiedy coś badasz, zagłębiasz się w informacje, a następnie interpretujesz, co to wszystko oznacza.

 • Analizowany
 • Oceniany
 • Skontrolowany
 • Sprawdzone
 • Oceniony
 • Zbadane
 • Przewidywane
 • Zidentyfikowane
 • Zinterpretowane
 • Zmapowany
 • Zmierzone
 • Udowodnione
 • Kwalifikowane
 • Przetestowane
 • Śledzone

10. Zamiast „Communicated”, użyj…

Niezależnie od tego, czy chodzi o komunikację pisemną czy werbalną, jest ona kluczową umiejętnością miękką w każdej pracy. Ale jest więcej niż jeden sposób, aby to powiedzieć!

 • Autorski
 • Współautor
 • Skomponowany
 • Przekazany
 • Skrytykowany
 • Udokumentowane
 • Zredagowany
 • Ilustrowany
 • Przekonany
 • Promowane
 • Opublikowany

11. Zamiast „Osiągnięty” lub „Zrealizowany”, użyj…

TherIstnieją o wiele bardziej opisowe i zorientowane na działanie czasowniki, których możesz użyć do opisania tego, co osiągnąłeś i dokonałeś.

 • Osiągnięty
 • Kapitalizowane
 • Ukończony
 • Zademonstrowany
 • Napędzany
 • Zarobiony
 • Przekroczony
 • Wygenerowany
 • Przekroczył
 • Przekroczony
 • Przekroczony

12. Zamiast „Assisted”, użyj…

Niezależnie od tego, czy słowo „asystent” znajduje się w Twoim tytule, prawdopodobnie pomagasz ludziom w swojej roli.

 • Wspomagany
 • Wzmocniony
 • Pomagał
 • Trenowany
 • Współpracował
 • Współpracował
 • Przyspieszony
 • Ułatwione
 • Utrzymany
 • Wzmocniony

13. Zamiast „Wykorzystane”, użyj…

Wykorzystujesz oprogramowanie, sprzęt, a nawet umiejętności analityczne.

 • Zastosowane
 • Wdrożony
 • Zatrudniony
 • Wykorzystane
 • Obsługiwany
 • Zmobilizowany
 • Obsługiwany
 • Przywrócony

Używaj więcej niż czasowników akcji

Samo dodanie tych czasowników akcji do CV nie wystarczy, aby się wyróżnić. Upewnij się, że wykorzystujesz czasowniki akcji w swoim CV, aby pomóc wyjaśnić, w jaki sposób osiągnąłeś wyniki dla swojego pracodawcy.

Na przykład, jeśli punkt mówi:

 • Stworzenie nowego systemu fakturowania

Zamień kilka czasowników akcji, aby ożywić sytuację:

 • Wdrożono nowy system fakturowania, aby zwiększyć terminowość płatności.

To świetny punktor. Jest dynamiczny i zorientowany na działanie, jasno wyjaśniając, co zrobiłeś i dlaczego. Teraz dodaj kilka wskaźników, aby pracodawca miał lepsze wyobrażenie o tym, co może dla niego oznaczać zatrudnienie ciebie:

 • Wdrożenie nowego systemu fakturowania, który zwiększył terminowość płatności o 50%, generując dodatkowe 500 tys. dolarów przychodu kwartalnie.

Ten punktor nie tylko zawiera kilka mocnych czasowników akcji, ale także pomaga menedżerowi ds. rekrutacji zobaczyć, w jaki sposób Twoje działania poprawiły wyniki finansowe pracodawcy.

Opisz, czym się zajmujesz

CV to podsumowanie umiejętności zawodowych i doświadczenia. I chociaż możesz mieć interesującą historię kariery i doświadczenie, które kwalifikuje Cię do danej roli, dodanie czasowników akcji do CV pomoże ożywić tę historię.

Nie zapomnij podzielić się tym artykułem ze znajomymi!

Zobacz również:
Radakcja TeamJob

Rzeczy, które należy zrobić przed ubieganiem się o pierwszą pracę

Previous article

Najlepsze słowa kluczowe do ulepszenia profilu w poszukiwaniu pracy

Next article

You may also like

More in Praca