Na jakie rodzaje umów o pracę można liczyć w Szwajcarii?

entrepreneur-593378_640

Wyjeżdżając za granicę możesz liczyć na różne umowy o pracę. Dzisiaj zajmiemy się tymi, które obowiązują w Szwajcarii, gdyż jest tego kilka, a z racji, że jest to często wybierany region do wyjazdów, to warto byłoby się z tymi informacjami zapoznać.


Jak doskonale zdajesz sobie sprawę, umowa o pracę zawiera w sobie wiele różnych praw i obowiązków. Najważniejsze z nich to oczywiście obowiązek wykonywania pracy, jak i wypłaty wynagrodzenia czy świadczeń socjalnych. Co ważne, w Szwajcarii tego typu umowy wcale nie muszą mieć formy pisemnej, o ile strony podczas negocjacji doszły do porozumienia. Oczywiście nie zawsze tego typu forma będzie respektowana i często występują sytuacje, kiedy jednak są przygotowywane egzemplarze umów dla pracodawcy i pracownika. Pisemna wersja jest konieczna szczególnie w przypadku, kiedy ktoś stara się o naukę zawodu w danym zakładzie pracy oraz w przypadku marynarzy. Warto nadmienić, że każda osoba niepełnoletnia będzie potrzebowała zgody swojego opiekuna prawnego na podjęcie pracy.
I tak możemy tutaj wyszczególnić indywidualną umowę o pracę, czyli jak sama nazwa wskazuje jest ona zawierana z jedną osobą . Zawiera ona ww. warunki zatrudnienia oraz szczegółowe wymagania o pracę. Ustawa jednak nie nakłada konieczności jej stosowania, niemniej jednak jak pokazuje praktyka, zazwyczaj stosuje się jej pisemny zapis.
Kolejną opcją jest tzw. Umowa zbiorowa(GAV). Jest to pismo zawierane pomiędzy pracodawcami, a związkami pracowniczymi. Dzięki nim można dokładnie określić relacje pomiędzy pracownikami i ich pracodawcami. Tego typu umowa dokładnie reguluje warunki pracy, jak i również szczegółowo omawia warunki odstąpienia od niej.
Znajdziemy tutaj również zwyczajną umowę o pracy, które są najczęściej wydawane dla danych sektorów zawodowych. Tym samym otrzymują ją osoby, które są zatrudnione tylko i wyłącznie w odpowiednim sektorze(asystenci medyczni, czy pracowników zatrudnionych do pracy w gospodarstwie domowym).
Istnieje także możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. Zazwyczaj, jeśli dochodzi do jej rozwiązania do pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia i wskazanie terminu jej wygaśnięcia. Jeśli np. pracodawca podejmie decyzję o zwolnieniu, to musi odpowiednio ją uzasadnić. Także pracownik może bez problemów wypowiedzieć umowę i zakończyć pracę.
W takim razie teraz nie możemy zapomnieć jeszcze o umowie na czas określony. Również zawiera ona dokładne wyszczególnienie warunków pracy, aczkolwiek dodatkowo w przeciwieństwie do poprzedniej, jest w niej również zawarty dokładny jej koniec. Przeważnie nie można jej wcześniej wypowiedzieć, chyba, że zachodzą jakieś szczególne okoliczności.
Warto się zaznajomić z tymi wszystkimi zasadami, ponieważ w ten sposób nieco zorientujesz się w rynku pracy za granicą, w tym przypadku w Szwajcarii. Zawsze bowiem dobrze wiedzieć, na jakie konkretnie umowy możesz liczyć, aby nie zostać oszukanym przy wykonywaniu swoich obowiązków. Tego typu sytuacje, pomimo tego, że się zdarzają, to jednak w Szwajcarii należą do rzadkości.

Dodaj komentarz